Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Esityslistat liitteineen ovat verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta
Joukkoliikennelautakunnan esityslistat | Joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 23.2., 27.4. ja 25.5. klo 16.30

Kokoukset syyskaudella 2023: 7.9., 26.10. ja 7.12. klo 16.30 

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Jätelautakunnan esityslistat | Jätelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 16.2. ja 25.5. klo 16.30
Iltakoulut kevätkaudella 2023: 30.3. klo 16.30

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunta
Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan esityslistat | Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 18.1., 22.2. (peruttu), ylimääräinen kokous 15.2., 22.3. (peruttu), 19.4., 17.5. (peruttu) ja 14.6.

Kokoukset syyskaudella 2023: 9.8., 6.9., 11.10., 22.11. ja 20.12.

Mikäli kokous pidetään varsinaisena kokouksena, jossa ollaan läsnä kokouspaikalla, alkaa kokous klo 17. Mikäli kokous pidetään sähköisellä yhteydellä (sähköinen kokous), alkaa kokous klo 16. Kokoustapa ja alkamisaika ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat | Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3., 18.4., 3.5. (keskiviikko), 16.5., 30.5. ja 13.6. klo 15.

Kokoukset syyskaudella 2023: 15.8., 29.8., 12.9., 3.10., 17.10., 31.10., 31.10., 21.11. ja 12.12. klo 15.

Kaupunkikuvatoimikunta
Kaupunkikuvatoimikunnan esityslistat | Kaupunkikuvatoimikunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 13.1., 3.2. (peruttu), 10.3., 14.4., 5.5. (peruttu) ja 2.6. klo 9.00
Kokoukset syyskaudella 2023: 4.8., 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 9.00

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan esityslistat | Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 
Kokoukset kevätkaudella 2023: 2.2. klo 16.30 ja 31.3. klo 19

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat | Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023 klo 17: ke 11.1., ke 8.2., ke 15.3., ti 21.3. (ylimääräinen kokous), ke 22.3. (ylimääräinen kokous), ke 12.4., ke 19.4. (ylimääräinen kokous), ke 10.5., ti 13.6. klo 13.
Iltakoulut kevätkaudella 2023 klo 17: ke 1.2., ke 12.4., ke 19.4., ke 10.5., ti 13.6. klo 13.
Kokoukset syyskaudella 2023 klo 17: ke 16.8., ti 5.9., ke 11.10., ke 8.11., to 7.12. klo 18.
Iltakoulut syyskaudella 2023: ke 16.8.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat | Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 17.1., 14.2., 14.3., 11.4. (peruttu), 9.5., 6.6. ja 27.6. (varapäivä) klo 16

Kokoukset syyskaudella 2023 tiistaisin klo 16: 15.8., 12.9., 10.10., 7.11. sekä 12.12.

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan esityslistat | Sivistyslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023 keskiviikkoisin klo 15: 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5., 14.6. 
Kokoukset syyskaudella 2023 keskiviikkoisin klo 15: 23.8., 6.9., 25.10., 22.11., 13.12.
Iltakoulu 23.8. kokouksen jälkeen

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan esityslistat | Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset/iltakoulut kevätkaudella 2023: 26.1., 8.2., 9.2., 16.3., 13.4., 27.4., 25.5. ja 8.6.
Kokoukset/iltakoulut syyskaudella 2023: 16.8., 14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12. klo 16.30


Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnan esityslistat | Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: to 23.2. ja  to 27.4. klo 16

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan esityslistat | Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 22.2., 29.3., 3.5. ja 7.6. klo 16


Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Altekin johtokunnan pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2019.

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen toiminta on siirtynyt Keski-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi 1.1.2023.

Joukkoliikennejaosto
Joukkoliikennejaoston pöytäkirjat
Tehtäviä hoitaa 1.8. lähtien joukkoliikennelautakunta

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Rakennus- ja ympäristöjaoston pöytäkirjat
Tehtäviä hoitaa 1.8.2021 alkaen rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Tehtäviä hoitanut 1.6.2017-31.7.2021 rakennus- ja ympäristöjaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat | Perusturvalautakunnan pöytäkirjat (ennen 1.1.2020)

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Talouskeskus-liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Tiejaosto
Tiejaoston toiminnasta vastaa Maanmittauslaitos 1.1.2020 alkaen.

Tilapäinen valiokunta
Tilapäisen valiokunnan pöytäkirjat
Valiokunnan toiminta päättynyt 2.11.2020.

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Työterveys Aalto -liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaoston pöytäkirjat
Ympäristöterveysjaoston tehtäviä hoitaa ympäristöterveyslautakunta 1.8.2021 lähtien.


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston esityslistat | Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 18.1., 21.3., 9.5. klo 17.00
Ylimääräinen iltakoulu 8.2. klo 16.30
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa kevätkaudella 2023: 15.2., 19.4., 6.6. klo 17.00

Kokoukset syyskaudella 2023: 22.8., 13.9., 14.11.
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa syyskaudella 2023: 4.10., 29.11.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston esityslistat  Vanhusneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2023: 19.1., 22.3., 10.5. klo 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa kevätkaudella 2023: 15.2., 19.4., 6.6. klo 17.00

Kokoukset syyskaudella 2023: 23.8., 14.9., 15.11.
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa syyskaudella 2023: 4.10., 29.11.

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä

Pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi, p. 014 569 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot.

Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).

Asiasanat:  
luottamuselin
päätöksenteko