Hyppää pääsisältöön

Esityslistat liitteineen ovat verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta
Joukkoliikennelautakunnan esityslistat | Joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 16.9., 14.10. ja 9.12.2021 klo 16.30.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Jätelautakunnan esityslistat | Jätelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 9.9., 7.10. ja 2.12.2021 klo 16.30.

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat | Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 10.8., 24.8., 14.9. (iltakoulu), 21.9., 12.10., 2.11., 16.11. (iltakoulu), 23.11. ja 14.12.2021 klo 15.
Kokoukset kevätkaudella 2022: 18.1., 1.2., 22.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5., 7.6. ja 21.6. klo 15.

Kaupunkikuvatoimikunta

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan esityslistat | Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 
Kokoukset syyskaudella 2021: 16.9., 6.10. ja 17.11.2021 klo 16.30

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat | Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat
Ensimmäinen syyskauden kokous 18.8.2021  
Kokoukset syyskaudella 2021 keskiviikkoisin: 15.9. klo 15, 13.10. klo 17, 10.11. klo 17, ylimääräinen kokous ja iltakoulu ti 30.11. klo 17.30, 8.12. klo 17
Iltakoulut: to 26.8. klo 15 
Kokoukset kevätkaudella 2022 keskiviikkoisin klo 17: 9.2., 9.3., 13.4., 1.6.
Iltakoulut: ke 12.1. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistat | Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12. ja varapäivä 21.12. klo 16
Kokoukset kevätkaudella 2022: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6. ja varapäivä 28.6. klo 16

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan esityslistat | Sivistyslautakunnan pöytäkirjat
Ensimmäinen syyskauden kokous 11.8.2021 klo 16.30
Kokoukset syyskaudella 2021 keskiviikkoisin: 22.9., 27.10., 24.11., 15.12. klo 15
Iltakoulut: 25.8.2021 klo 15, 8.9.2021 klo 15, 4.11.2021 klo 15 yhteinen iltakoulu sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat | Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat | Perusturvalautakunnan pöytäkirjat (ennen 1.1.2020)
Kokoukset syyskaudella 2021: 12.8., 23.9., 14.10. (ylimääräinen), 28.10., 25.11., 16.12. klo 15
Iltakoulut syyskaudella 2021: 26.8., 9.9., 14.10., 4.11. klo 15

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan esityslistat | Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: torstaisin 19.8., 9.9., 23.9., 14.10., ylimääräinen kokous 28.10., 11.11. ja 16.12. klo 16.30 

Ympäristöterveyslautakunta
Ympäristöterveyslautakunnan esityslistat | Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 22.9., 27.10. (peruttu), 17.11. (peruttu) ja 15.12. klo 16

Keski-Suomen pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityslistat | Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 26.10. ja 7.12. kello 17 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnan esityslistat | Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: 23.9. ja 16.12. kello 16 

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan esityslistat | Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2021: tiistaisin 21.9., 26.10. kokous peruttu, 30.11. ja 21.12.2021 klo 15.30  


Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Altekin johtokunnan pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2019.

Joukkoliikennejaosto
Joukkoliikennejaoston esityslistat | Joukkoliikennejaoston pöytäkirjat
Tehtäviä hoitaa 1.8. lähtien joukkoliikennelautakunta

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Rakennus- ja ympäristöjaoston esityslistat | Rakennus- ja ympäristöjaoston pöytäkirjat
Tehtäviä hoitaa 1.8.2021 alkaen rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Tehtäviä hoitanut 1.6.2017-31.7.2021 rakennus- ja ympäristöjaosto

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Talouskeskus-liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Tiejaosto
Tiejaoston toiminnasta vastaa Maanmittauslaitos 1.1.2020 alkaen.

Tilapäinen valiokunta
Tilapäisen valiokunnan pöytäkirjat
Valiokunnan toiminta päättynyt 2.11.2020.

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Työterveys Aalto -liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaoston esityslistat | Ympäristöterveysjaoston pöytäkirjat
Ympäristöterveysjaoston tehtäviä hoitaa ympäristöterveyslautakunta 1.8.2021 lähtien.


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston esityslistat | Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Syyskauden ensimmäinen kokous 28.9.2021 kello 17.00. Iltakoulu ennen kokousta kello 16.00.
Kokoukset syyskaudella 2021: 16.11. klo 17.00
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa syyskaudella 2021: 26.10., 9.12. klo 16.30

Kokoukset kevätkaudella 2022: 25.1., 22.3., 24.5. klo 17.00
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa kevätkaudella 2022: 8.2., 20.4., 14.6. klo 17.00

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston esityslistat ja Vanhusneuvoston pöytäkirjat
Syyskauden ensimmäinen kokous 23.9.2021 kello 10.00. Iltakoulu ennen kokousta klo 9.00.
Kokoukset syyskaudella 2021: 12.10., 17.11. klo 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa syyskaudella 2021: 26.10., 9.12. klo 16.30

Kokoukset kevätkaudella 2022: 26.1., 23.3., 25.5. klo 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa kevätkaudella 2022: 8.2., 20.4., 14.6. klo 17.00

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä

Pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot.

Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).