Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sivistyspalveluiden organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio pdf-muodossa 

 

Sivistyksen toimialan tehtävät

Sivistyksen toimiala järjestää kuntalaisille kasvatukseen ja opetukseen sekä harrastamiseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja.

Henkilöstö ja talous

Sivistyksen toimialan henkilöstömäärä on lähes 3000 henkilötyövuotta. Vuonna 2016 varahaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömäärä on 2355,5 henkilötyövuotta ja kulttuuri ja liikuntapalvelujen 440 henkilötyövuotta. Toimialan menot ovat noin 253 miljoonaa euroa ja tulot 22 miljoonaa euroa. Nettomenot ovat siis 231 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatus ja perusopetuksen osuus nettomenoista on 192 miljoonaa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen noin 39 miljoonaa euroa.

Päätöksentekoelimet

Johto

  • Toimialajohtaja Eino Leisimo
  • Varhaiskasvatus: palvelujohtajat Tarja Ahlqvist ja Päivi Koivisto
  • Perusopetus: palvelujohtajat Sami Lahti ja Tuija Rasinen
  • Kulttuuri- ja liikunta: palvelujohtaja (oto) Eino Leisimo

Johdon keskinäinen työnjako on määritelty sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännössä. 
Varhaiskasvatuksen palvelujohtajien alaiset päiväkodit ja perhepuistot 
Perusopetuksen palvelujohtajien alaiset koulut

Johtoryhmä