Kaupunginarkisto

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Onkapannu 1
Postiosoite: PL 193, 40101 Jyväskylä

SULJETTU to 12.12. klo 9-12.30

SULJETTU 23.12.-27.12.

Avoinna ma-pe klo 9-15

Sähköposti: kaupunginarkisto[at]jyvaskyla.fi
Faksi: 014 617 095

Asiakirjahallinnon sihteeri Tuula Satosaari
p. 014 266 1537, tuula.satosaari[at]jyvaskyla.fi

Asiakirjahallinnon suunnittelija Elina Flyktman
p. 014 266 3004, elina.flyktman[at]jyvaskyla.fi

Asiakirjahallinnon päällikkö Helena Reponen
p. 014 266 1538, helena.reponen[at]jyvaskyla.fi

Tietosuoja

Kaupungin tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi http:www.jyvaskyla.info/tietosuoja

Kaupunginarkisto toimii kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkistona. Se ohjaa ja neuvoo yksiköiden arkistonmuodostusta ja arkistoteknistä hoitoa sekä huolehtii ja antaa tietoja sen haltuun siirretyistä asiakirjoista.

Aineistot

 • noin 1250 arkistoa ja kokoelmaa
 • asiakirjoja noin 7,4 hyllykilometriä

Kaupunginarkistossa säilytetään:

 • Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden ja Säynätsalon kuntien arkistot
 • toimintansa lopettaneiden lautakuntien, virastojen ja laitosten arkistot sekä toiminnassa olevien yksiköiden asiakirjat noin vuoteen 2017 (rakennusviraston/yhdyskuntatoimen vuoteen 2004 asti),
 • rakenne-, LVI- ja IV-piirustukset vuoteen 2011. Pääpiirustukset eli asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset ovat saatavilla rakennusvalvonnan sähköisessä Arska-palvelussa.
 • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveyskortit opiskelun päättymisen jälkeen. Koulunsa päättäneiden rokotustiedot löydät meiltä tai entisen Jyväskylän maalaiskunnan osalta Palokan terveysaseman arkistosta.

Tietopalvelu

Selvitykset kaupungin viranomaisille ja yksityisille henkilöille: päätöksenteon perusaineisto, omistusoikeudet ja kiinteistökaupat, eläkeselvitykset, koulutodistukset, terveystiedot, rakennuspiirustukset, asemakaavat ja niiden muutokset, palkkaus jne.

 • Tutkijapalvelu: opiskelijat ja tutkijat, arkkitehti- ja tekninen suunnittelu, sukututkijat
 • Asiakirjojen kopiopalvelu
 • Asiakirjojen käytön ohjaus
 • Esittelyt ja ryhmäkäynnit

Asiakirjoihin voi tutustua kaupunginarkiston tutkijanhuoneessa, jossa on myös arkiston käsikirjasto.

Kaupunginarkistossa säilytettävät asiakirjat ovat tietyin poikkeuksin julkisia. Salassa pidettäviä ovat mm. sosiaali- ja terveysviranomaisten henkilöitä koskevat asiakirjat.

Asiantuntijatehtävät

 • Asianhallintajärjestelmien ja sähköisen arkistoinnin kehittäminen
 • Arkistotoimen ohjaus, neuvonta ja koulutus
 • Hallintokuntien arkistonmuodostussuunnitelmien ajan tasalla pitäminen

Keskusarkistossa säilytettävät arkistot ja kokoelmat (PDF)

Tietosuoja

Kaupungin tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi http:www.jyvaskyla.info/tietosuoja