Löydä vahvuutesi opiskellen

Kuva opiskelijoista pöydän äärellä

Opiskelijat viihtyvät kampuksen kahviloissa. Yliopiston päärakennuksen aula on myös suosittu ryhmätyötila.

Jyväskylän erikoisuuksia

Edufutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö.

EduFutura Jyväskylä avaa uusia mahdollisuuksia ristiinopiskeluun Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijoille sekä Norssin lukiolaisille.

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Koulutustarjontakoonteja Jyväskylästä

Haluatko suoraan ammattioppiin ja nopeasti töihin vai edetä hitaammin sivistyspääomaa keräten? Miten vain, Jyväskylä tarjoaa sinulle mahdollisuuden laadukkaaseen ja monipuoliseen opiskeluun. Oppia on tarjolla neljässä korkeakoulussa, useissa opistoissa tai Suomen kolmanneksi suurimman lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän Gradian koulutuksessa.

Koulutusaloissa ja ammatteissa on varaa valita – ja opintojen aikana voit muuttaa myös suuntaa, jos huomaat että kutsumuksesi onkin toisaalla. Jyväskylässä oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä. Tämän ansiosta voit Jyväskylän yliopiston, JAMKin tai Gradian opiskelijana valita opintokokonaisuuksia yhteisestä EduFutura-yhteisön opintotarjonnasta. Korkeakoulut ovat yhdistäneet voimansa myös yhteisen korkeakoululiikunnan tarjoamisessa.

Jyväskylän yliopisto (JYU)

 • Ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari vuonna 1863.
 • 14 500 opiskelijaa ja 2 500 asiantuntijaa.
 • Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta.
 • Jyväskylän yliopisto (JYU), #JYUnique

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

JAMK on luova uuden sukupolven korkeakoulu. Kehitämme ja vahvistamme oppimista, osaamista ja kilpailukykyä yhdessä kumppaneiden ja yhteistyöverkostojen kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjoamme korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennys- ja jatkokoulutusta jo valmistuneille ja työelämässä oleville.

JAMK on jatkuvaa oppimista ja jokapäiväistä luovuutta, joka kasvaa kokeiluista, innovaatioista, yhteistyöstä ja aikaansaavasta asenteesta. JAMK on luova suunnannäyttäjä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

Gradia

 • Suomen suurin koulutuksen kuntayhtymä ja kolmanneksi suurin toisen asteen kouluttaja.
 • Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio.
 • Opiskelijoita yli 24 000, joista tutkinto-opiskelijoita 14 000.
 • Gradia, #gradiafi

Ilmasotakoulu

 • Opiskelijoita 600.
 • Ilmavoimien puolustushaarakoulu ja korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos
 • Kouluttaa henkilökuntaa, reserviläisiä ja varusmiehiä.
 • Ilmasotakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Alkio-opisto

 • Suomen laajimpia, avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto Korpilahdella.
 • 270 opiskelijaa eri puolilta Suomea.
 • Alkio-opisto

Kristillinen opisto

 • Vapaan sivistystyön koulutusta, yleissivistävää koulutusta ja ammatillista perus- ja lisäkoulutusta.
 • Yli 400 opiskelijaa.
 • Kristillinen opisto

Jyväskylän erikoisuuksia

Edufutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö.

EduFutura Jyväskylä avaa uusia mahdollisuuksia ristiinopiskeluun Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijoille sekä Norssin lukiolaisille.

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Koulutustarjontakoonteja Jyväskylästä