Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylään muista kunnista sijoitettavien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. 

Sijaishuoltopaikka ilmoittaa lapsen Sisukas-tiimin erityisopettajille sähköpostitse [email protected] tai soittamalla Jyväskylän Sisukas-tiimin erityisopettajille:

Tuulikki Löppönen 050 470 1008 tai Taina Vaismaa 050 313 6147.

Kun koululle tulee tieto uudesta sijaishuoltopaikkaan (lastenkoti/nuorisokoti) sijoitetusta koululaisesta, ohjaa koulu sijoitusyksikköä ottamaan aluksi yhteyttä Sisukas-tiimiin, jonka jälkeen Sisukas-tiimi voi aloittaa oppilaan koulukäynnin järjestämisen. 

Sisukas-tiimi palvelee sijaishuollossa asuvia peruskoululaisia

 

1. Ilmoittautuminen

Sosiaalityöntekijä tai lastensuojelulaitos ilmoittaa oppilaan puhelimitse Sisukas-tiimille. Sisukas-tiimi saa ensitiedot, yhteystiedot ja perustiedot oppilaasta 

2. Alkuselvittelyt

Sisukas-tiimin erityisopettaja soittaa oppilaan omalle sosiaalityöntekijälle, vanhemmille ja edelliseen kouluun. Näin luodaan kokonaiskuva tilanteesta ja lapsen tai nuoren kouluhistoriasta. Sisukas-tiimi tilaa koulunkäyntiin liittyvät asiakirjat ja tiedot opiskelun tilanteesta. Sisukas-tiimi ilmoittaa oppilaan lähikouluun, kun riittävät selvittelyt on tehty.

3. Tutustuminen 

Sisukas-tiimi tapaa oppilaan laitoksessa ja oppilas osallistuu oman koulunkäyntinsä suunnitteluun. Kokonaiskuvaa oppilaan tilanteesta tarkennetaan yhdessä.

4. Suunnitelmat ja sopimukset opetusjärjestelyistä 

Sisukas-tiimi tutustuu oppilaan kanssa opetuspaikkaan ja yhdessä opettavan opettajan kanssa suunnitellaan koulunkäyntiä.

Pidetään koulupalaveri, johon voi osallistua oppilas, opettaja, opinto-ohjaaja, laitoksen ohjaaja, laitoksen ohjaaja ja myös sosiaalityöntekijä ja huoltajat.

Suunnitelmassa pohditaan opetusryhmää, koulupäivän pituutta, opiskeltavia oppiaineita ja tarvittavia tukimuotoja. Lisäksi huolehditaan hallinnollisista päätöksistä, joita opintojen järjestäminen vaatii. (esim. erityisen tuen päätös, POL 18§)

5. Koulunkäynnin aloittaminen

Koulunkäynti aloitetaan jollakin seuraavista opetusjärjestelyistä:

  • Lähikoulu yleisopetuksen ryhmä
  • Lähikoulun pienryhmä
  • Erityisen tuen pienryhmät
  • Sisu-ryhmä
  • Klinikkaopetus
  • Laitosopetus
  • Hybridimalli lähikoulun ja klinikkaopetuksen yhdistelmänä 

6. Verkostopalaveri

Kun oppilas on käynyt muutamia viikkoja koulua, järjestetään verkostopalaveri, jossa arvioidaan koulunkäynnin järjestelyjen onnistumista ja tehdään työnjakoa, miten oppilasta tuetaan koulunkäynnissä. Verkostoon voi kuulua oppilas, huoltajat, sosiaalityöntekijä, laitoksen ohjaaja, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi ja hoidon edustaja. 

7. Seuranta ja suunnitelmien tarkentaminen

Verkostopalavereja tai pienempiä koulupalavereja pidetään oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Edellisessä verkostopalaverissa sovitaan seuraavan palaverin aika ja tarvittaessa aikaa aikaistetaan. Sisukas-tiimi huolehtii palaverin koolle kutsumisesta ja seurannan toteutumisesta. Verkoston kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. 

Konsultaatio ja tuki

Sisukas-tiimiin voi olla yhteydessä kaikissa sijaishuollossa asuvien peruskoululaisten asioissa. 

Kuva
Kuvio, miten oppilaan koulunkäynnin asiat etenevät Sisukas-tiimissä

Sisu-ryhmässä opiskellaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen avulla

Osana Jyväskylän perusopetuksen Sisukas-toimintaa toimii Vaajakosken yhtenäiskoulun alaisuudessa Sisu-ryhmä, jossa tarjotaan sijoitetuille yläkouluikäisille yksilöllistä opetusta pienryhmässä. 

Sisu-ryhmään ohjaudutaan Sisukas-tiimin arvioinnin kautta. Sisu-ryhmässä oppilaat etenevät opinnoissaan yksilöllisten ja erityisten opetusjärjestelyjen avulla siihen saakka, kunnes he voivat palata takaisin omaan lähikouluun. 

Sisukas-tiimin työ ei ole sairaalaopetusta, vaikka erityisopettajat toimivat hallinnollisesti Kukkulan sairaalakoulun koulun alaisuudessa.

Lisätietoja

Vaajakosken yhtenäiskoulun verkkosivut
Kukkulan koulun verkkosivut

 

 

Kokemuksia Sisukas-toiminnasta Jyväskylän perusopetuksessa

Jyväskylän Sisukas-tiimin työ pohjautuu Pesäpuu ry:n Sisukas-malliin. Arjen työtä tehdään yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa. 

 Katso Helmin tarina  – sijoitettujen lasten ja ammattilaisten kokemuksia SISUKAS-toiminnasta

Lisätietoja:
Pesäpuu ry
Lastensuojelun sijaishuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue
Lastensuojelun käsikirja, Lapsen oikeudet sijaishuollossa (THL)
Sisukkaan sillanrakentajat -Talentia lehden artikkeli

Asiasanat:  
Sisukas
tiimi
lapsi
oppiminen
koulu
hyvinvointi