Starttiryhmät

Starttiryhmä on tarkoitettu kehittämään koulutulokkaiden oppimisvalmiuksia. Starttiryhmässä jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Esi- ja alkuopetuksen kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Päätöksen starttiryhmään ottamisesta tekee koulun rehtori asiantuntijalausunnon perusteella. Oppilaiden siirtyminen yleisopetuksen opetusryhmiin tehdään oppilaskohtaisesti.

Starttiryhmät toimivat lukuvuonna 2019-2020 
Janakan, KangasvuorenKypärämäenKuokkalan ja Puistokadun kouluissa.

Lisätietoja:
Perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 0180
perusopetus.palveluohjaus(at)jkl.fi