Joustava koulun alku

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on luoda esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen mahdollisimman joustavaksi lapsen kasvua ja oppimista tukevalla tavalla.  Esi- ja alkuopettajien sekä erityisopettajien yhteistyö mahdollistaa yksilöllisten opinpolkujen ja johdonmukaisen jatkumon rakentumisen. Esiopetusryhmien ja 1.-2-luokkien oppilaiden välinen suunnitelmallinen yhteistyö pitää sisällään joustavia ryhmittelyjä, pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja erilaista toiminnallista yhdessä oppimista. Yhteistyön muodot ja toteutustavat esi- ja alkuopetuksen välillä vaihtelevat päiväkodeittain ja kouluittain.

Joustavan koulun alun ryhmät ovat lv. 2020-2021
KangasvuorenKypärämäenKuokkalan, Puistokadun ja Vesangan kouluissa.

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, p. 014 266 0180
perusopetus.palveluohjaus(at)jyvaskyla.fi