Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sekalaista tavaraa jätekasassa. Kuva Pasi Huotari
Pääsisältö

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä opastaa koti- ja suurtalouksia, teollisuutta ja liikeyrityksiä jätehuollon kysymyksissä, joita ovat muun muassa jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, lajittelu, kierrätys, kompostointi ja vaarallisten jätteiden vastaanotto.

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (Jätelaki 72 §; roskaamiskielto).

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo roskaamiskiellon toteutumista kunnassa ja joutuu sen vuoksi ajoittain muistuttamaan alueen haltijaa roskaamiskiellosta tai kehottamaan roskaajaa tai alueen haltijaa puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Alasivu

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Jonna Yli-Karjanmaa
p. 040 540 6359

Ympäristötarkastaja Anu Surakka
p. 040 770 5978

etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Seudulliset jätehuoltomääräykset

Mustankorkea Oy

Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä

Asiasanat:  
jätehuolto
valvonta