Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sekalaista tavaraa jätekasassa. Kuva Pasi Huotari
Pääsisältö

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä opastaa koti- ja suurtalouksia, teollisuutta ja liikeyrityksiä jätehuollon kysymyksissä, joita ovat muun muassa jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, lajittelu, kierrätys, kompostointi ja vaarallisten jätteiden vastaanotto.

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (Jätelaki 72 §; roskaamiskielto).

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo roskaamiskiellon toteutumista kunnassa ja joutuu sen vuoksi ajoittain muistuttamaan alueen haltijaa roskaamiskiellosta tai kehottamaan roskaajaa tai alueen haltijaa puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Arja Sillankorva p. 040 779 1220

Ympäristötarkastaja Johanna Mykkänen p. 040 530 9399

etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Seudulliset jätehuoltomääräykset

Mustankorkea Oy

Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä

Asiasanat:  
jätehuolto
valvonta