Hyppää pääsisältöön
Kuva
Valoja märän tuulilasin läpi
Pääsisältö

Jyväskylän ulkovalaistuksen ohjausperiaatteet

Valaistuksen ohjaus tarkoittaa valonlähteen sammuttamista tai himmentämistä tietyksi aikaa. Paitsi valonlähteen tehon valinnalla, myös valaistuksen ohjauksella voidaan vaikuttaa ulkovalaistuksen energiankulutukseen ja sitä kautta kasvihuonekaasujen päästömääriin.

Ulkovalaistuksen ohjausperiaatteista päättää Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta, joka tarkastelee niitä noin viiden vuoden välein. Viimeksi ohjausperiaatteet tarkasteltiin lokakuussa 2022. Yösammutuksista on tarkoitus edetä vaiheittain valaistuksen yöaikaiseen himmentämiseen led-valonlähteiden avulla. Resurssiviisausohjelmassa on asetettu tavoite, että vuonna 2030 kaikki Jyväskylän ulkovalaisimet olisivat energiatehokkaita Led-valaisimia. Siirtymäaikana kaikki alueet eivät ole siis tältä osin tasa-arvoisessa asemassa.

Siirtyminen valonlähteiden dynaamiseen ohjaamiseen, esimerkiksi liiketunnistimien avulla, edellyttää ohjausjärjestelmän uusimista, joka toteutetaan vuonna 2023. Tämän jälkeen pääsemme testaamaan valaisinkohtaista ohjausta aikaisempaa helpommin.

Valaisintekniikan mahdollisuudet

Kaasupurkauslampulliset valonlähteet ovat vanhaa tekniikkaa, joka ei mahdollista valaistuksen himmentämistä. Ohjauskeinona voidaan käyttää valaisinten sytyttämistä ja sammuttamista. Näitä on Jyväskylän ulkovalaistusverkon valaisimista noin 70%.

Led-valonlähteet löivät Suomessa läpi vuonna 2015. Tämän jälkeen valtaosa Jyväskylään rakennetusta valaistuksesta on toteutettu led-valonlähteitä hyödyntäen. Tekniikka mahdollistaa valonlähteen ohjelmoinnin ja himmentämisen öiseen aikaan. Yöajan pienemmästä valotehosta huolimatta koettu turvallisuuden tunne ei häviä, kun valaistusta ei sammuteta kokonaan.

Yösammutukset

Valaistusta sammutetaan Jyväskylässä yöajaksi niiltä alueilta, joilla aamuyön valaistustarve on yleensä vähäinen. Pääosin yösammutukset toteutetaan arkiöisin laajempina kuin viikonloppuisin. Yksityisteillä ja teollisuusalueilla yösammutusajat ovat vähäisten liikennemäärien vuoksi kaikkina viikonpäivinä samat.

Valaistuksen sammuttaminen öiseen aikaan jakaa mielipiteitä. Osa haluaisi valaistusta sammutettavan nykyistä enemmän ja osa taas vähemmän. Poliisin mukaan valaistuksen sammuttaminen ei lisää liikenneonnettomuuksia tai rikollista toimintaa.  Koettuun turvallisuuden tunteeseen valaistuksella on toki vaikutusta.

Ulkovalaistuksen yösammutukset voidaan liikenneturvallisuussyistä tilapäisesti poistaa alueilla, joille on haettu Jyväskylän kaupungilta katutyölupaa. Luvan hakijan pitää silloin lupahakemuksessaan ottaa ulkovalaistusasiat huomioon ja anoa mahdollisten yösammutusten tilapäistä poistamista. Yösammutusasia käsitellään silloin katutyölupapäätöksen yhteydessä eikä siitä peritä erillistä maksua.

Ulkovalaistuksen ohjausmenetelmistä kysellään vuosittain asukkaiden mielipiteitä. Keväällä 2018 asiaan otti kantaa 891 asukasta 

  Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä  Täysin eri mieltä  En tunne asiaa Yhteensä Keskiarvo
Ulkovalaistuksen yösammutukset, valaistuksen himmentäminen yöajaksi ja kesäkatko ovat hyväksyttävä tapa säästää energiaa 409
(45,9 %)
278
(31,2 %)
38
(4,27 %)
88
(9,88 %)
59
(6,62 %)
19
(2,13 %)
891 4,02
Alueet ja ajankohdat, joilla valaistus sammutetaan, on valittu järkevästi 141
(15,86 %)
245
(27,56 %)
111
(12,49 %)
133
(14,96 %)
72
(8,1 %)
187
(21,0 %)
889 3,36

Ulkovalaistuksen yösammutuskohteet

Ulkovalaistuksen yösammutuksia suunniteltaessa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon turvallisuusseikat ja kohteiden liikennemäärät.

Alueet, joilla ei ole ulkovalaistuksen yösammutuksia:

Jyväskylän ruutukaavakeskusta

 • kaupungin pääväylät
 • aluekeskusten (Vaajakoski, Tikkakoski, Palokka, Säynätsalo ja Korpilahti) keskeiset alueet
 • alueet, joilla on öisin himmennettävät led-valaisimet

Yösammutusten ulkopuolelle jäävät kohteet kartalla (pdf)

Asuinalueiden yösammutukset

viikonloppuöisin (pe-la, la-su) klo 02–06
arkiöisin (su-ma, ma-ti, ti-ke, ke-to, to-pe) klo 00–05

Teollisuusalueiden yösammutukset

Kaikilla yleisillä teillä, joilla on kaupungin ylläpitämä ulkovalaistus sammutetaan valot klo 23.00-05.00 väliseksi ajaksi, seuraavin poikkeuksin. Valoja ei sammuteta jatkossakaan öisin:

 • Matinmäentieltä 
 • Palokanorrelta Matinmäentien ja Jokelantien kiertoliittymän väliltä
 • Vaajakoskentieltä (Tammitien kiertoliittymän ja Leppävedentien väliltä)
 • Kuokkalantieltä
 • Tikanväylältä

Yksityisteiden yösammutukset

joka yö klo 23–05

Kaupungin vastuulla olevien alempiarvoisten valtion teiden yösammutukset

Valtion alempiarvoisten teiden valaistuksesta on suurin osa kuntien vastuulla. Niiden valaistukset on rakennettu turvaamaan lähinnä kevyen liikenteen liikkumista ja lasten koulumatkoja. Liikenneviraston ohjeen mukaisesti valaistus voidaan sammuttaa yöajaksi valtion teiltä, joiden aamuyön valaistustarve on vähäinen ja joita jalankulkijat tai pyöräilijät käyttävät harvoin tuohon aikaan.

Ulkovalaistuksen kesäkatko

Kesällä Jyväskylän ulkovalaistus on tauolla toukokuun puolivälistä elokuun alkupuolelle.

Kesäkatko toteutetaan kolmessa vaiheessa, tarkat päivämäärät vaihtelevat hieman vuosittain mm. koulujen alkamis- ja päättymispäivien ajankohdan mukaan:

 • vaihe 1, toukokuun puolivälistä toukokuun loppuun: asuin- ja teollisuusalueet sekä yksityistiet
 • vaihe 2, kesäkuun alusta heinäkuun loppupuolelle: asuin- ja teollisuusalueet sekä yksityistiet ja pääväylät
 • vaihe 3, heinäkuun loppupuolelta elokuun alkupuolelle: asuin- ja teollisuusalueet sekä yksityistiet


Alueet, joiden valaistukseen ei tule kesäkatkoa:

 • Ydinkeskusta (ruutukaava-alue)
 • Kuokkalan keskusta
 • Korpilahti, keskustaajama
 • Huhtasuo
 • Vaajakosken keskusta
 • Palokan keskusta
 • Säynätsalon keskusta
 • Tikkakosken keskusta