Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liito-orava rungolla @Heikki Sihvonen. Kuva Heikki Sihvonen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on mukana Euroopan unionin rahoittamassa LIFE -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot. Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoimassa hankkeessa on mukana 18 kumppanitahoa Suomesta ja Virosta. .

Hanke on alkanut elokuussa 2018 ja jatkuu kevääseen 2025 asti.

Uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (2019) liito-orava elää Euroopan unionin alueella vain Suomessa ja Virossa. Suurimmaksi uhaksi liito-oravan säilymiselle on arvioitu sopivan elinympäristön väheneminen ja pirstoutuminen.

Kaupunkien yhteistyötä hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja toimeenpanemiseksi

Jyväskylä osallistuu yhdessä Espoon ja Kuopion kaupunkien kanssa hankkeen osuuteen, jossa kehitetään hyviä käytäntöjä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittamiseksi. Kaupungeissa tunnistetaan liito-oravan elinympäristöverkosto, joka toimii pohjana lajin huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa.

Kaupunkialueilla liito-oravan elinympäristöverkostoa parannetaan vahvistamalla pesäpaikkatarjontaa pöntötyksillä ja kulkuyhteyksiä puuistutuksilla. Hankekaupungit osallistuvat myös valtakunnallisen liito-oravahavaintotietokannan kehittämistyöhön.

Liito-orava ja sen elinympäristö tutuksi

Jyväskylässä hankekauden aikana tuodaan kuntalaisille monin tavoin tutuiksi liito-oravan elintapoja ja elinympäristöä kaupunkiympäristössä. Tulossa on muun muassa yleisöluento ja liito-oravakävelyitä. Hankeaikana tuotetaan lisää tietoa liito-oravasta esimerkiksi inventoinnein ja seuraamalla satelliittipannoitettuja liito-oravayksilöitä.

Kuva
Liito-orava LIFE-hankkeen logot (LIFE, Natura, hankelogo)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä. 

Liito-oravan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa -opas on julkaistu

Oppaan tarkoituksena on jakaa hankekaupunkien kokemustietoa ja esitellä
käytännön ratkaisumalleja niille kaupungeille ja kunnille, joissa vielä pohditaan omalle alueelle sopivia käytäntöjä liito-oravan huomioimiseksi. Oppaassa esitellään hankekaupungeissa hyviksi tunnistettuja keinoja ja työkaluja, joiden avulla liito-oravan elinympäristöverkostot voidaan turvata kuntatasolla.

Tutustu oppaaseen

Lisätietoja

Anne Laita, kaavoitusbiologi
p. 050 311 9927, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Kuva
Liito-orava rungolla @Heikki Sihvonen. Kuva Heikki Sihvonen

© Heikki Sihvonen

Asiasanat:  
liito-orava
hanke