Jyväskylän kaupunki on kartoittanut kuluneen kevään aikana asuinaluekokonaisuuksia, joilla liito-oravien elinympäristöt on turvattu asemakaavoissa suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä.

 

liito_orava_life_logot.jpg

Kartoitetut 10 inventointialuetta kattavat yhteensä 98 hehtaaria ja sijaitsevat ympäri kaupunkia, muun muassa Palokassa, Keljossa, Huhtasuolla, Mannilassa ja keskustan läheisyydessä.

Tulosten perusteella liito-oravan elinvoimaisuus on onnistuttu turvaamaan hyvin kohteita koskevilla asemakaavan suojelumääräyksillä, sillä liito-oravia esiintyi yhdeksällä inventointialueella kymmenestä. Kaijanlammen alue ja Mannisenmäen eteläosa inventoidaan uudelleen ensi keväänä.

– Kaijanlammelta ei tänä vuonna havaintoja tehty, mutta on mahdollista, että alue on liito-oravien käytössä taas ensi vuonna, kertoo hankkeessa biologina toimiva Anni Mäkelä Jyväskylän kaupungilta.

Liito-oraville uusia pönttöjä jo tänä vuonna

Inventointien lisäksi tänä vuonna hankkeen puitteissa toteutetaan myös liito-oravien pesäpaikkatarjontaa lisäävät pöntötykset. Pönttöjen asennus aloitetaan syksyllä. Pöntötyskohteita on yhteensä seitsemän: Jyskänvuori, Ylistönmäki ja Ristonmaa, Kotalamminmäki, Jääskelä, Kangasvuori, Halssilanmäki sekä Seminaarinmäki.

– Liito-oravat pesivät linnunpönttöjen lisäksi usein tikkojen haapoihin tekemissä koloissa, oravien vanhoissa risupesissä ja joskus jopa rakennusten kattorakenteissa, Mäkelä kertoo.

Jyväskylän kaupungin suorittamat liito-oravien alueinventoinnit ovat osa EU:n rahoittamaa kansainvälistä Liito-orava LIFE -hanketta. Hanketta koordinoi Metsähallitus ja siinä on mukana Jyväskylän kaupungin lisäksi 17 kumppania Suomesta ja Virosta.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilla.

Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.