Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Data- ja liiketoimintaresilienssi -hanke tukee alueellisen elinvoimaedun vahvistamista hyödyntämällä Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian kärkiä (uudistuva teollisuus, hyvä vointi ja digitalisaatio). Rakenamme toimintaympäristöön uudenlaista liiketoiminnan palautumis- ja uudistumiskyvykkyyttä ja uusia yhteistoiminnan tapoja.

Alueen kyberturvallisuuden jo vahvat kyvykkyydet saavat uudenlaisen ulottuvuuden ja entistäkin vahvemman kytkennän liiketoiminnan tarpeisiin. Hanke kehittää yritysten toimintaympäristöön kilpailuetua ja kyvykkyyttä tunnistaa kyberturvallisuuteen, toimintavarmuuteen ja ennakointiin liittyviä pullonkauloja.

Kehitystä tavoitellaan myös systeemisellä tasolla yritysten liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut laajemmin kattaen. Resilientistä ja toimintavarmasta liiketoimintaympäristöstä syntyy hankkeen myötä Keski-Suomelle pysyvä vetovoima ja kilpailukykytekijä sekä profiloi aluetta kokonaisturvallisuuden osaamiskeskittymänä.

 

Hankehenkilöstö: 

Timo Harju, projektipäällikkö
Jyväskylän kaupunki, elinkeinopalvelut
[email protected]
+358505959198

Rahoitus: EAKR (Kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatioekosysteemien EAKR-rahoitus), rahoitus tulee Keski-Suomen liitolta. 

Hankkeen arvioitu kesto: 09/2023-12/2025

Kuva
Tukijoiden logoja: eu, keski-suomen liitto, innokaupungit työ- ja elinkeinoministeriö. Kuva Jyväskylän kaupunki