Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ilmakuva iltaruskon aikaan Lutakosta keskustaan päin. Kuva Julia Kivelä
Pääsisältö

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku on avoinna 2.5.‒12.6.2024. Lisätietoa alempana.

Jyväskylä on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita.

Työ- ja elinkeinoministeriö on solminut Jyväskylän kaupungin kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähivuosien strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. Jyväskylän kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä työllisyyttä ja osaamista. Sen avulla myös vahvistetaan Jyväskylän mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena.

Jyväskylän ekosysteemisopimuksen painopisteet ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus.

Ekosysteemisopimukset on solmittu pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta (ml. Imatra), Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani (ml. Sotkamo) ja Kokkola. Pirkanmaan liitto koordinoi kansallista Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmaa Innokaupungit-nimen alla. 

Tutustu Innokaupunkien toimintaan
Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Jyväskylän kaupungin ja valtion välillä
Lisätietoa kestävästä kaupunkikehittämisestä kansallisella tasolla

Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitus

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa Suomessa toteuttava ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi sisältää kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuuden, jossa toteutetaan kaupunkien ja työ- ja elinkeinoministeriön välisten ekosysteemisopimusten mukaisia kehittämishankkeita. Tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämälähtöistä TKI-toimintaa, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistyöverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä.

Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen 4. EAKR-rahoitushaun hakuaika on 2.5.-12.6.2024.

Jyväskylän ekosysteemisopimuksen painopisteet ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus. Haemme nyt hankkeita, joilla lisätään toimijoiden välistä, uusia ratkaisuja tuottavaa tuloksellista yhteistyötä Jyväskylässä. Haettavana on noin 505 000 euroa. Haku kohdistuu Uudistuva ja osaava Suomi -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 1. Innovatiivinen Suomi.

Tarkemmat tiedot löytyvät hakuilmoituksesta.

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteuttava Suomen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi sisältää kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuuden, jossa toteutetaan ekosysteemisopimusten mukaisia kehittämishankkeita. Rahoituksen avulla on tavoitteena vahvistaa alueen osaamiskärkiä, tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistoimintaverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä. Näiden tavoitteiden edistämisessä kaupungit toimivat kehittämisalustoina.

EAKR-rahoitusta ekosysteemisopimusta toteuttaviin hankkeisiin voivat hakea alueen toimijat voittoa tavoittelemattomaan kehittämistoimintaan. Jyväskylän kaupunki arvioi kunkin rahoitushaun valintaperusteiden mukaisesti rahoitettavat hankkeet, ja Keski-Suomen liitto toimii hankkeiden rahoittajana. Hankkeiden tulee pohjautua Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. Emme myönnä rahoitusta yrityskohtaiseen kehittämiseen, ja kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

 Lisätietoja rahoituksesta antavat

Iiris Asunmaa
kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki
050 472 4253
iiris.asunmaa[at]jyvaskyla.fi  

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö, Keski-Suomen liitto
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä

Johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ekosysteemityölle. Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitukseen liittyvään päätöksentekoon, kuten hankevalintaan, osallistuvat vain kaupunkia edustavat johtoryhmän varsinaiset jäsenet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Johtoryhmän kokoonpano:
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki
Ari Tolonen, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki
Henrik Kunttu, vararehtori, Jyväskylän yliopisto 
Mika Karjalainen, vararehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pekka Hokkanen, maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto
Pirkko Melville, johtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

Kuva
Logokoonti, jossa EU:n osarahoittama -logo, Keski-Suomen liiton ja Innokaupunkien ja Työ- ja elinkeinoministeriön logot.
Asiasanat:  
rahoitus
hankkeet
ekosysteemi