Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän kasvu ja kestävä kaupunkikehitys -hankkeen päätavoite on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Jyväskylän kaupungin vuonna 2021 solmiman innovaatioekosysteemisopimuksen tavoitteiden toimeenpano tähdäten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Hankkeen avulla rakennamme kansallisia arvoverkostoja ja ekosysteemienvälisiä kumppanuuksia panostamalla kansainväliseen verkostotyöhön sekä luomme kumppaneidemme kanssa uusia kasvua edistäviä ohjelmia vaikuttavuustyö vahvasti ohjaten.

Hanke perustuu ekosysteemityön valmisteluvaiheelle (2021–2022). Tavoittelemme merkittäviä yritysten kasvuun vaikuttavia tuloksia. Hankkeen yksi ydintehtävistä on helpottaa ekosysteemiin osallistuvien tahojen välistä yhteistyötä sekä edistää yritysten kestävää kasvua. Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut vastaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamisesta.

Tausta ja rahoitus

  • Arvioitukesto: 01.10.2022-31.01.2025
  • Kustannusarvio: 763 271 €
  • EU- ja valtion osuus: 457 962 
  • Hanketta toteuttaa Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut

Koordinaatiohanke toteuttaa Jyväskylän kaupungin innovaatioekosysteemityötä, joka perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön ja Jyväskylän kaupungin väliseen innovaatioekosysteemisopimukseen vuosille 2021-2027. Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen liitto (Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus). 

Jyväskylän kaupunki on osa innokaupungit -verkostoa, joka koostuu suomalaisista yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkeja, jotka ovat määritelleet omat osaamisen ja kehittämisen kärkiteemansa valtion kanssa tehtyihin ekosysteemisopimuksiin.

Kaupungit toimivat alustoina osaamiselle, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle sekä tulevaisuuden kannalta tärkeille investoinneille. Ekosysteemisopimusten avulla halutaan luoda kansainvälisesti houkutteleva kokeilu- ja innovaatioympäristö ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäville ratkaisuille. Mukana on yhteensä 19 kaupunkia ja yksi kunta, jotka solmivat 16 ekosysteemisopimusta valtion kanssa vuonna 2021.

Hanketiimi

Nina Rautiainen, projektipäällikkö (90 % työajasta)
innovaatioekosysteemityö ja kasvuliiketoiminta
Jyväskylän kaupunki
+358 50 4137 028
[email protected]

Timo Harju, projektipäällikkö (68 % työajasta)
Uudistuva teollisuus ekosysteemi
Jyväskylän kaupunki
+358 50 595 9198
[email protected]

Taija Lappeteläinen, projektiasiantuntija (50 % työajasta)
innovaatioekosysteemityö
Jyväskylän kaupunki
+358 40 523 9321
[email protected]

Leena Martin, projektisuunnittelija (90 % työajasta)
innovaatioekosysteemityö
Jyväskylän kaupunki
+358 40 759 6667
[email protected]

Nelli Eerikäinen, projektikoordinaattori (90 % työajasta)
innovaatioekosysteemityö
Jyväskylän kaupunki
+358 40 513 7905
[email protected]

Kuva
Logokoonti, jossa EU:n osarahoittama -logo, Keski-Suomen liiton ja Innokaupunkien ja Työ- ja elinkeinoministeriön logot.