Hyppää pääsisältöön
Kuva
Harrastamisen Suomen mallin H-tunnus. Kuva Ilkkä Kärkkäinen
Pääsisältö

Mikä on Harrastamisen Suomen malli?

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoima toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan toteuttaminen rahoitetaan opetus- ja kultturiministeriön erityisavustuksella, jota haetaan keväisin.

Mikä on Jyväskylän harrastamisen malli?

Jyväskylän harrastamisen malli kuvaa Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan harrastaminen kaikille jyväskyläläisille.

OKM:n rahoittamassa hankkeessa peruskoulujen harrastusohjaajat, muu koulun henkilöstö sekä ulkoiset toimijat ohjaavat harrastustoimintaa kouluilla koulupäivän yhteydessä aamuisin ja iltapäivisin. Koulujen harrastusohjaajat vastaavat koulun harrastustoiminnan järjestelyistä ja viestinnästä. Harrastusohjaajan työ on pääasiassa yhdistetty kasvatusohjaajan, koulunkäynninohjaajan tai koulunuorisonohjaajan työhön. Osassa ylä- ja yhtenäiskouluja on erillinen harrastusohjaaja. Harrastusohjaajien yhteystiedot löytyvät koulujen Peda.net-sivuilta.

Aiempina lukuvuosina kouluissa toimi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaa koulun kerhotoimintaa, mutta syksystä 2023 alkaen kaikki toiminta siirtyy Harrastamisen Suomen mallin rahoituksen alle ja rahoitus kattaa vain ennen ja jälkeen koulupäivän tapahtuvan toiminnan.

Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen rahoitusten elinkaari

Elokuu 2008: Opetushallituksen rahoittama koulujen kerhotoiminta käynnistyy Jyväskylässä.

Kesäkuu 2020: opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelutyöryhmä julkaisee esityksensä Harrastamisen Suomen mallin ensimmäisestä vaiheesta.

Elokuu 2020: Jyväskylän kaupungin poikkihallinnollinen harrastamisen työryhmä aloittaa HSM-pilottihankkeen valmistelun.

Tammi–toukokuu 2021: HSM-pilottihanke toteutetaan neljällä koululla.

Elokuu 2021: HSM-hanke laajenee kaikkiin Jyväskylän kaupungin peruskouluihin ja toimii rinnakkain perinteisen kerhotoiminnan kanssa.

Joulukuu 2021: ministeriön valmistelutyöryhmä esittää Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta kirjattavaksi nuorisolakiin.

Tammikuu 2023: nuorisolain muutos tulee voimaan, mutta vuosittainen rahoitushaku säilyy.

Elokuu 2023: Perinteinen kerhotoiminta liitetään HSM-rahoituksen alle Jyväskylässä.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuusluvuissa on mukana sekä Harrastamisen Suomen malli OPH:n kerhotoiminta.

Lukuvuosi 2021–2022

  • 385 erillistä harrastusta
  • 8960 ohjaustuntia
  • 6089 tapahtumakertaa
  • 67 940 käyntikertaa (arviolta 40 % raportoinneista puuttuu)

Erityisesti yläkoululaisille tarjotun toiminnan määrä moninkertaistui aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Harrastusohjaajien avulla on muun muassa käynnistetty uudestaan yläkoululaisten kouluPT-toimintaa ja tarjottu yksilösoitonopetusta.

Joulukuussa 2021 tehdyn osallistujakyselyn (n=565) mukaan yli puolet 2.9.-luokkalaisista ei ole ennen tätä lukuvuotta osallistunut koulun harrastustoimintaan. Samaisen kyselyn mukaan 25,2% koulun harrastustoimintaan osallistuvista ei harrasta ohjatusti tai omatoimisesti ilta-aikaan tai viikonloppuisin. Näistä vastaajista 65,4% ilmoitti osallistuvansa koulun harrastustoimintaan viikoittain.

 

Kuva
Harrastamisen Suomen mallin H-tunnus. Kuva Ilkkä Kärkkäinen

Lisätietoa

Hankekoordinaattori Reeta Jääskeläinen
p. 040 662 0085, reeta.jaaskelainen[a]jyvaskyla.fi

Harrastamisen Suomen mallin valtakunnallisen yhteyspisteen verkkosivut:
www.harrastamisensuomenmalli.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut:
www.okm.fi/suomen-malli.

Etsitkö Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmiä?

Koulupäivän yhteydessä aamuisin ja iltapäivisin järjestettävät harrastusryhmät löytyvät lukuvuonna 2023-2024 HarrastusLaturista.

Haluatko mukaan yhteistyökumppaniksi?

Lisätietoa toimijoille Jyväskylän harrastustoiminnan yleisiltä infosivuilta:
www.jyvaskyla.fi/harrastukset.

Asiasanat:  
harrastus
harrastaminen