Hyppää pääsisältöön
Kuva
Harrastamisen Suomen mallin H-tunnus. Kuva Ilkkä Kärkkäinen
Pääsisältö

Mikä on Harrastamisen Suomen malli?

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoima, vuonna 2021 alkanut toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan toteuttaminen rahoitetaan opetus- ja kultturiministeriön erityisavustuksella, jota haetaan keväisin.

Mikä on Jyväskylän harrastamisen malli?

Jyväskylän harrastamisen malli kuvaa Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan harrastaminen kaikille jyväskyläläisille lapsille ja nuorille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa peruskoulujen harrastusohjaajat, muu koulun henkilöstö ja ulkoiset toimijat ohjaavat harrastustoimintaa kouluilla koulupäivän yhteydessä aamuisin ja iltapäivisin. Koulujen harrastusohjaajat vastaavat koulun harrastustoiminnan järjestelyistä ja viestinnästä sekä tekevät etsivää harrastustyötä. Harrastusohjaajan työ on pääasiassa yhdistetty kasvatusohjaajan, koulunkäynninohjaajan tai koulunuorisonohjaajan työhön. Harrastusohjaajien yhteystiedot löytyvät koulujen Peda.net-sivuilta.

Aiempina lukuvuosina kouluissa toimi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaa koulun kerhotoimintaa, mutta syksystä 2023 alkaen kaikki toiminta siirtyy Harrastamisen Suomen mallin rahoituksen alle ja rahoitus kattaa vain ennen ja jälkeen koulupäivän tapahtuvan toiminnan.

Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen rahoitusten elinkaari

Elokuu 2008: Opetushallituksen rahoittama koulujen kerhotoiminta käynnistyy Jyväskylässä.

Kesäkuu 2020: opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelutyöryhmä julkaisee esityksensä Harrastamisen Suomen mallin ensimmäisestä vaiheesta.

Elokuu 2020: Jyväskylän kaupungin poikkihallinnollinen harrastamisen työryhmä aloittaa Harrastamisen Suomen mallin -pilottihankkeen valmistelun.

Tammi–toukokuu 2021: Harrastamisen Suomen mallin -pilottihanke toteutetaan neljällä koululla.

Elokuu 2021: Harrastamisen Suomen malli -hanke laajenee kaikkiin Jyväskylän kaupungin peruskouluihin ja toimii rinnakkain perinteisen kerhotoiminnan kanssa.

Joulukuu 2021: ministeriön valmistelutyöryhmä esittää Harrastamisen Suomen mallin rahoitusta kirjattavaksi nuorisolakiin.

Tammikuu 2023: nuorisolain muutos tulee voimaan, mutta vuosittainen rahoitushaku säilyy.

Elokuu 2023: Perinteinen kerhotoiminta liitetään Harrastamisen Suomen mallin rahoituksen alle Jyväskylässä.

 

Harrastamisen Suomen mallin H-tunnus
HSM_logo_vaaka_sininen-1-scaled-1.jpg

Lisätietoa

Hankekoordinaattori Reeta Jääskeläinen
p. 040 662 0085, reeta.jaaskelainen[a]jyvaskyla.fi

Harrastamisen Suomen mallin valtakunnallisen yhteyspisteen verkkosivut:
www.harrastamisensuomenmalli.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut:
www.okm.fi/suomen-malli.

Etsitkö Harrastamisen Suomen mallin harrastusryhmiä?

Koulupäivän yhteydessä aamuisin ja iltapäivisin järjestettävät harrastusryhmät löytyvät lukuvuonna 2023-2024 HarrastusLaturista.
 

Asiasanat:  
harrastus
harrastaminen