Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka palvelee asunnottomia tai asunnottomuusriskissä olevia henkilöitä. Tiimissä työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, lähihoitaja sekä asumisneuvoja oman työnsä ohessa.

Tiimissä on myös aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde-, kriisi- ja traumatyön osaamista ja kokemusta.

Nopsajalan kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitseva henkilöt, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

  • Tiimi tarjoaa asiakkaalle matalan kynnyksen sosiaaliohjausta, asumisneuvontaa sekä päihde- ja mielenterveystyötä. 
  • Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääasiassa yhteistyöverkoston kautta, kuten sosiaalipalveluista, terveyskeskuksista, rikosseuraamuslaitokselta ja vankiloista. Asiakas voi myös itse hakeutua palveluun. 
  • Tiimi ottaa yhteyttä ja reagoi nopeasti asiakkaan tilanteeseen, selvittää palvelutarpeen sekä palvelee, ohjaa ja kannattelee saattaen vaihtaen asiakasta hänen tarvitsemiinsa muihin palveluihin. Palveluprosessin kesto ja intensiivisyys vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
  • Tiimin työntekijä voi toimia myös palvelutulkkina asiakkaan palvelupolulla uuteen palveluun siirryttäessä. 
  • Tiimi toteuttaa työssään Asunto ensin -mallia ja sen periaatteita. Asunto Ensin.

Lue lisää Nopsajalka-tiimistä

Matalan kynnyksen monitoimijainen liikkuva tiimi, Nopsajalka

Hannele Kaunisto, sosiaaliohjaaja, tiimivastaava
p. 050 302 7943, hannele.kaunisto(at)jyvaskyla.fi

Riikka Hult, psykiatrinen sairaanhoitaja
p. 050 441 5769, riikka.hult(at)jyvaskyla.fi

Leena Mykkänen, lähihoitaja
leena.mykkanen(at)jyvaskyla.fi

Hannikaisenkadun sosiaaliasema
Aikuissosiaalityö, kuntouttavat palvelu 
Hannikaisenkatu 37, PL 583, 40101 Jyväskylä 

Asiasanat:  
asunnottomuus
asuminen
nopsajalka