Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Kokemusasiantuntijakoulutukset

ASSI-hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijakoulutusta ja koulutetaan kokemusasiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Asumisneuvonta 

Asumisneuvonta on yleensä lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, jonka päätavoitteena on turvata asuminen. Asumisneuvonnalla pyritään estämään vuokravelan syntyminen ja ehkäisemään häätöjä.

Asumisneuvoja selvittää asumisen tilannetta kokonaisvaltaisesti. Asumisneuvojalta voi saada tietoa tilanteeseensa sopivista palveluista ja tukimuodoista sekä neuvoja asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa tai asuntohakemusten tekemisessä. Yhdessä asumisneuvojan kanssa asukas voi esimerkiksi kartoittaa mahdollisuutta maksusuunnitelman tekemiseen, jos vuokravelkaa on jo pääsyt syntymään.

Huhtasuon alueellinen kokeilu ja yhteistyö vuokrataloyhtiöiden ja yksityisten vuokranantajien kanssa

Huhtasuolla pilotoidaan asumisneuvonnan lähipalvelua ja Pop Up –toimintaa.  Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä vuokrataloyhtiöiden ja yksityisten vuokranantajien kanssa muun muassa järjestämällä keskustelutilaisuuksia. 
 

 

Asiasanat:  
asunnottomuus
asumisneuvonta
kokemusasiantuntija
rikos
sovittelu