Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Putkilahden kyläselvityksen tavoitteena oli selvittää maankäytön suunnittelutarpeet ja löytää oikea väline Putkilahden kyläalueen rakentamisen ohjaamiseen. Keskeisenä kysymyksenä selvitystyössä oli, onko alueelle tarpeen laatia osayleiskaavaa vai voidaanko rakentamista ohjata kyläselvityksen avulla? Rakentamisen tiivistämismahdollisuuksia ja muutostarpeita selvitettiin niin rantojen kuin kuivanmaankin osalta. Lisäksi tarkasteltiin laajentumistarvetta osayleiskaavaksi tai kyläyleiskaavaksi.

Selvityksen lopputuotteena, kyläselvitysraportin lisäksi, rakentamista ohjaamaan on laadittu kaksi tavoitekarttaa ja niihin liittyvä tavoiteohjeistus. Tavoitekartassa osoitetuilla rakentamisen kannalta suotuisilla alueilla kaava-alueen ulkopuolella ja osittain kaavoitetulla alueella voidaan rakentamista luvittaa vähäisissä määrin poikkeamispäätöksillä ja suunnittelutarveratkaisuilla tavoiteohjeistuksen mukaisesti. Kyläselvityksellä ei ole oikeudellisia vaikutuksia eikä se ole suunnitelma tai kaava, jonka mukaan rakentamislupia voitaisiin myöntää suoraan.

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2015 hyväksymän Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pääkartassa (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) määriteltiin mm. maaseutualueiden kylähelmet, kyläalueet, maaseutuasumisen nauha-alueet ja maaseutuelinkeinojen alueet. Yleiskaavaa laadittaessa päätettiin, että maaseudun kylien osalta tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään osayleiskaavoina ja kyläselvityksinä. Jyväskylän kaupunki käynnisti Korpilahdella Putkilahden kyläselvityksen laatimisen keväällä 2015 ja kyläselvitys valmistui keväällä 2017.

Kyläselvityksen aineisto

Kyläselvitysraportti

Tavoitekartta 1 (maankäyttöä ohjaavat tekijät ja rakentamisen kannalta suotuisat alueet)

Tavoitekartta 2 (Päijänteen rantaosayleiskaava ja rakentamisen kannalta suotuisat alueet)

Tavoiteohjeistus

Kyläkyselyn tulokset

Luonto- ja liito-oravaselvitys

Vesihuoltoselvitys

Kyläilta 18.8.2016

Korkeusvarjostus

Kyläkyselyn tulokset, uudisrakentaminen

Maankäyttöä ohjaavat tekijät

Rakentamistilanne ja pohjavesialue

Selvitysalueen rajaus

Selvitysalueen rajaus ja Päijänteen rantaosayleiskaava

Kyläillan 22.10.2015 aineisto

Kyläillan 2.6.2015 esitys

Asiasanat:  
kyläselvitys
yleiskaavoitus