Kyläselvitykset

Kyläselvityksillä kartoitetaan maankäyttöä sekä kaavoitustarvetta maaseudun kylien kehittämiseksi. Kyläselvitykset tehdään aina vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Valmis selvitys toimii suunnitelmana kylän kehittämiseksi, jonka pohjalta on mahdollista tehdä tarvittaessa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaava.  Tutustu tarkemmin Jyväskylän kaupungin tekemiin kyläselvityksiin sivun lopusta. 

Alueelliset suunnittelutarveratkaisut

Kuikan ja Nyrölän kyläselvityksen pohjalta on laadittu Kuikan alueellinen suunnittelutarveratkaisu