Kuokkalan torialueen kehittäminen

Lisätiedot:

Mari Kiili
maisemasuunnittelija
P. 014 266 5147
mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Kuokkalan toria ja sen lähialuetta tullaan ehostamaan tulevina vuosina. Tavoitteena on, että toriaukiosta, läheisestä Lukkarinpuistosta ja uudesta Kalonin korttelista muodostuu houkutteleva ja viihtyisä kokonaisuus. Toria ei ole tarkoitus kokonaan purkaa ja rakentaa uudestaan, vaan ajatuksena on kohentaa sen yleisilmettä lähinnä lisäämällä ja monipuolistamalla alueen kasvillisuutta.

Torin kunnostustoimien pohjaksi laadittiin yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman lähtötiedoiksi asukkailta kerättiin torin kehittämistoiveita kyselyllä keväällä 2020. Yleissuunnitelmassa sovitettiin yhteen mm. asukkailta tulleita kehittämistoiveita, kevyenliikenteen reittejä, kunnossapidon ja turvallisuuden näkökulmia sekä torimyyntipaikkoja ja kaupungin asiantuntijoiden näkemyksiä torin tulevasta ilmeestä. Yleissuunnitelman tarkoituksena oli myös yhteensovittaa tori- ja puistoalue uuteen Kalonin asuinkortteliin, joka rajautuu osaltaan Lukkarinpuistoon sekä Kuokkalan torialueeseen. Asukaspalautetta kerättiin lisäksi yleissuunnitelman luonnoksesta syyskuussa. Valmistunut yleissuunnitelma ohjaa myöhemmin tehtävää tarkempaa viher- ja rakennussuunnittelua sekä niiden jälkeen tapahtuvaa toteutusta.

Yleissuunnitelman kantavaksi ideaksi muodostui karun kaunis viherjuonne, jonka vierustaa matka torin läpi kulkee. Viherjuonne muodostuu kukkivista puista, sipulikukista, heinistä ja katajista. Torilla säilyvät kaivo, petankkikenttä, torimyyntimahdollisuus sekä suureksi osaksi myös vanha kiveys. Oleskelualueita lisätään kasvillisuusalueiden vierustoille ja turvallisuutta pyritään parantamaan kohentamalla valaistusta. Lukkarinpuisto säilyy ilmeeltään nykyisenkaltaisena vihreänä puistona. Muutama vuosi sitten kunnostettu leikkialue säilyy entisellään. Puiston muotokieltä kuitenkin selkeytetään. Lisäksi käytävälinjoja muutetaan niin, että ne palvelevat uuden Kalonin korttelin yhteystarpeita.

Suunnittelualueen ja kirkon viereen rakentamattomalle alueelle on suunnitteilla uusi asuintalojen kortteli Kuokkalan Kalon, josta on parhaillaan vireillä myös kaavamuutos

Suunnitelma-aineisto

Aikataulu

 • Yleissuunnitelman teettäminen käynnistyi huhtikuussa 2020
 • Asukaskysely kehittämistoiveista toukokuussa 2020
 • Asukaskysely suunnitelmaluonnoksesta syyskuussa 2020
 • Suunnitelman valmistuminen lokakuussa 2020
 • Torin ja puiston kunnostus ajoittunee vuosille 2023-2024
Piirrosmainen kuva, jossa ideoitu kasvillisuutta Kuokkalan torialueen keskiöön

 

  Lisätiedot:

  Mari Kiili
  maisemasuunnittelija
  P. 014 266 5147
  mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

  Kaupunginosa: