Kuokkalan torialueen kehittäminen

Lisätiedot:

Mari Kiili
maisemasuunnittelija
P. 014 266 5147
mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Kuokkalan toria tullaan tulevina vuosina ehostamaan. Tavoitteena on, että aukiosta, puistosta ja uudesta korttelista muodostuu houkutteleva ja viihtyisä kokonaisuus. Toria ei ole tarkoitus kokonaan purkaa ja rakentaa uudestaan, vaan ajatuksena on kohentaa puiston ja torialueen yleisilmettä ja monipuolistaa niiden toiminnallisuutta keskitetysti hyvällä suunnittelulla.

Torin kunnostustoimien pohjaksi ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmalla luodaan näkemys siitä, millaisia toimintoja ja aktiviteetteja tai esimerkiksi kasvillisuutta suunnittelualueella voisi olla. Suunnitelma ohjaa sen jälkeen tehtävää tarkempaa viher- ja rakennussuunnittelua sekä niiden jälkeen tapahtuvaa toteutusta.

Kuokkalan torin lisäksi suunnittelukohteena on Lukkarinpuiston puistoalue. Puiston leikkialue on kuitenkin hiljattain uudistettu, joten se säilytetään nykyisellään. Suunnittelussa otetaan huomioon myös Kuokkalan keskustan rakentamattomalle alueelle kirkon viereen suunnitteilla oleva uusi asuintalojen kortteli Kuokkalan Kalon, josta on parhaillaan vireillä myös kaavamuutos. Yleissuunnitelman tarkoituksena on yhteensovittaa tori- ja puistoalue uuteen Kalonin asuinkortteliin, joka rajautuu osaltaan Lukkarinpuistoon sekä Kuokkalan torialueeseen.

Piirrosmainen kuva, jossa ideoitu kasvillisuutta Kuokkalan torialueen keskiöön

Alustavasti on ideoitu, että torialueelle voisi tuoda vehreyttä uusilla puuistutuksilla ja muilla kasvillisuusalueilla. Torin pintamateriaalit tulevat säilymään pääosin ennallaan, samoin torilla oleva kaivo. Kulkuyhteydet torialueen poikki ympäröiville alueille huomioidaan suunnittelussa. Torimyyntimahdollisuus säilyy myös tulevaisuudessa. Kasvillisuuden lisäksi oleskelu- ja toimintamahdollisuudet ovat tärkeä osa torin käyttöä ja näiden kehittämiseksi ja suunnittelun tueksi kerätään toukokuussa tietoa ja ideoita asukkailta.

Aikataulu

  • Suunnitelman teettäminen käynnistynyt huhtikuussa 2020
  • Asukaskysely kehittämistoiveista toukokuussa 2020
  • Suunnitelman arvioidaan valmistuvan syyskuussa
  • Torin ja puiston kunnostus ajoittunee vuosille 2023-2024

Lisätiedot:

Mari Kiili
maisemasuunnittelija
P. 014 266 5147
mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Kaupunginosa: