Kirkkopuiston yleissuunnitelma

Kirkkopuiston yleissuunnitelmasta kerättiin palautteita huhtikuussa

Kyselyn tuloksia koostetaan parhaillaan ja niiden perusteella pohditaan tarvetta suunnitelman päivittämiseksi.

Lisätietoja Kirkkopuiston kunnostuksen yleissuunnitelmasta antaa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 266 5060, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Pysäköintitalo P-Paraatin rakennuslupa 

Jyväskylän kaupunki haki huhtikuussa myös rakennuslupaa Vapaudenkadun ja Paraatiaukion alle rakennettavalle pysäköintitalolle. Rakennuslupapäätös on valmisteilla rakennusvalvonnassa.

Lisätietoja pysäköintitalon suunnitelmista antavat Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön projektipäällikkö Ora Nuutinen, puh. 040 195 5534, sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi tai Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Leskinen, Jyväs-Parkki Oy, puh. 020 743 6847, sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvas-parkki.fi

Jyväskylän ruutukaavakeskustan tärkein puisto, Kirkkopuisto, kunnostetaan tulevina vuosina Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun puoleisilta laidoiltaan. Lisäksi on lähivuosina tarkoitus uusia myös vanha, huonokuntoinen lehmusrivi Gummeruksenkadun varrelta. Muilta osin Kirkkopuistoa on kunnostettu 2000-luvulla. Yleissuunnitelman on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Vapaudenkadun puoleisen puiston osan kunnostus kytkeytyy puiston alle rakennettavaan pysäköintitaloon, P-Paraatiin. Pysäköintitalon rakentamisen myötä tullaan puisto kaivamaan auki, ja kaikki nykyiset puut pysäköintitalon kohdilta kaadetaan. Puisto rakennetaan pysäköintitalon kannelle täysin uudestaan.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut palauttaa historiallinen puistosommitelma uuden kansirakenteen päälle. Nykyistä puiston hahmoa ei kopioida sellaisenaan, vaan se luo lähtökohdan, jota muokataan nykypäivän tarpeisiin. Lisäksi parannetaan niitä kohtia, jotka ovat nykyisessä puistossa haastavia koskien muun muassa käytäväyhteyksien sujuvuutta tai istutusten peittävyyttä.

Puiston yleissuunnitelman tavoitteet

Yleissuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen puistoalueen arvot, uudet toiminnot sekä tulevat muutokset siten, että alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. 

Kirkkopuistoa käsitellään vihreänä korttelina, poikkeuksena keskellä kaupunkia. Vihreää ruutua korostetaan rajaamalla puisto kaduista yhtenäisin puurivin. Myös Vapaudenkadun varrelle palautetaan lehmusrivi, joka istutetaan pysäköintikannen päälle - pysäköintitalon kannen päälle jää riittävästi kasvutilaa puiden kasvaa eli ohuimmillaan kasvualustaa on n. 1,2 metriä.

Puiston kohokohta on sen keskellä sijaitseva kirkko. Päänäkymälinjat kirkolle ovat tärkeitä. Tärkeää on myös näkymien jatkuminen hallintokorttelin suuntaan. Kirkkopuisto ja Hallintokortteli muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön eli niin sanotun RKY-alueen.

Kirkkopuiston yleissuunnitelma, havainnekuva kunnostetusta puistosta Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmasta

Havainnekuva kunnostetusta puistosta Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmasta päin katsottuna. Kuvan tekijä: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

 Yleissuunnitelman kuvaus

Vapaudenkadun reunan puistoalueen tavoitteena on luoda avoin tila, jossa on viitteitä 1930-luvun toteutettuun sommitelmaan. Paraatiaukio rakennetaan vastaamaan pitkälti nykyistä aukiotilaa, aukio säilyy kivituhkapintaisena. Lipputankojen määrää hieman vähennetään, muistomerkkien sijainteja hieman tarkistetaan. Minna Canthin muistomerkin edustalle toteutetaan näyttävä istutusalue, ja Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmaan palautetaan historiallisesta ruusutarhasta inspiroitunut istutusalue.

Kilpisenkadun puoleisella reunalla suurin muutos on puistoon sijoittuvan maanpäällisen pysäköintialueen postuminen. Kilpisenkadun varrelle toteutuu yhtenäinen jalkakäytävä, ja kadun reunaan puiden väleihin pyöräpysäköintiä. Puistoalueelle rakennetaan uusi lasten leikkipaikka, jota monet kaupunkilaiset ovat toivoneet.

Pysäköintitalon kaksi porrashuonetta sijoittuvat Kirkkopuistoon. Ne on sijoitettu puiston historiallisten näkymien ja sommitelman sekä pysäköintitalon toiminnallisuuden kannalta mahdollisimman optimaalisesti. Toinen porrashuone sijoittuu Paraatiaukion Gummeruksenkadun puoleiseen laitaan, toinen taas Kilpisenkadun laitaan, ruusutarhan tuntumaan. 

Kirkkopuiston yleissuunnitelman asemapiirros

Yleissuunnitelman asemapiirros. Alla olevan linkin kautta sama kuva löytyy myös pdf-tiedostona. 

 

Kilpisenkadun toisella puolella olevaan kortteliin 9 on esitetty mahdollista uutta kulttuurikeskittymää, Sydän-korttelia. Tästä ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta puistosuunnitelmassa on jo tutkittu erilaisia vaihtoehtoja, miten tämän uuden julkisen rakennuksen liittyminen puistoon voitaisiin toteuttaa. Laajimmassa vaihtoehdossa esitetään, että Sydän-korttelin edusta-aukio laajenisi Kilpisenkadun yli puiston puolelle.

Puistoon valittavissa materiaaleissa ja varusteissa lähdetään nykyisistä väreistä ja materiaalivalinnoista. Uudet kivituhkapinnat tehdään punaisella kivituhkalla, joka on Kirkkopuiston erityispiirre. Kiveyksissä käytetään luonnonkiviä, muureissa punaista graniittia.Jalkakäytävissä ja pysäköintitalon porrashuoneiden edustoilla käytetään luonnonkivilaattaa. Vapaudenkadun reunan pyörätie toteutetaan asfaltista.

Kirkkopuiston valaistuksen periaatteet pysyvät muuttumattomina, mutta koko puiston valaistustekniikka on tarkoitus vaihtaa led-tekniikkaan. Puistoa reunustavat puurivit valaistaan maavaloin. käytävät valaistaan nykyisen kaltaisin pylväsvalaisimin. Muistomerkit ja lipputangot valaistaan. Jatkossa joulukuusena toimii puistossa kasvana douglaskuusi, joka valaistaan viime joulun tapaan kausivaloilla joulun ajaksi.

Tutustu alla olevien linkkien kautta tarkemmin puiston yleissuunnitelman asiakirjoihin. Suunnitelmaraportti on jaettu useaan eri PDF-tiedostoon, jotta yksittäisen tiedoston koko ei kasva liian suureksi. Alla olevien linkkien perässä on sulkeissa kunkin raportin osan sisältö otsikkotasolla:

Kirkkopuiston yleissuunnitelman asemapiirros (sama suunnitelmakartta kuin yllä kuvassa, PDF-muodossa), tiedoston koko 1,9 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 1 (sivut 1-10, Johdanto ja Lähtökohtia), tiedoston koko 3,0 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 2 (sivut 11-20, Historia, Nykytila ja Suunnitellut muutokset), tiedoston koko 6,2 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 3 (sivut 21-24, Suunnitellut muutokset ja Suunnitelman tavoitteet), tiedoston koko 8,0 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 4 (sivut 25-30, Yleissuunnitelma ja Sydän-korttelin vaikutukset), tiedoston koko 2,3 M

Kirkkopuiston yleissuunnitelman suunnitelmaraportti, osa 5 (sivut 31-42, Materiaalit, rakenteet ja kalusteet, Kasvillisuus, Maastonmuotoilu, Valaistus ja Jatkosuunnittelu), tiedoston koko 4,5 M

 

Kirkkopuiston yleissuunnitelmaa havainnollistava aksonometriakuva

Havainnollistava aksonometriakuva puistosta kunnostuksen jälkeen. Kuvan tekijä: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Puiston suunnittelun eteneminen sekä kunnostuksen toteutuksen vaiheistus

Kirkkopuiston yleissuunnitelman viimeistely tehdään kesän 2020 aikana. Tämän jälkeen käynnistetään rakennussuunnittelu, jossa lopulliset ratkaisut suunnitellaan tarkemmin.

Suunnitelmassa esitetyt muutokset toteutetaan kahdessa vaiheessa; ensin Vapaudenkadun puoli sekä Gummeruksenkadun reunan muutokset ja sen jälkeen Kilpisenkadun reuna-alue. Puiston toimenpiteet linkittyvät suoraan muihin alueella tapahtuviin muutoksiin ja voivat elää niiden mukaan.

Ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuu P-Paraatin rakentamisen jälkeiselle ajalle. Se ajoittuisi näillä näkymin vuodelle 2022.

Pysäköintitalo P-Paraatin rakennuslupa 

Jyväskylän kaupunki haki huhtikuussa myös rakennuslupaa Vapaudenkadun ja Paraatiaukion alle rakennettavalle pysäköintitalolle. Rakennuslupapäätös on valmisteilla rakennusvalvonnassa.

Lisätietoja pysäköintitalon suunnitelmista antavat Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön projektipäällikkö Ora Nuutinen, puh. 040 195 5534, sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi tai Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Hannu Leskinen, Jyväs-Parkki Oy, puh. 020 743 6847, sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvas-parkki.fi