Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Veturipuiston viherrakennussuunnitelman.

Suunnittelualue sijaitsee Jyskän kaupunginosassa. Suunnittelualueella on VP-kaavamerkintä ja alue on kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun lähtökohdat

Veturipuisto on pinta-alaltaan noin 950 m2. Puisto rajautuu idästä ja etelästä Asmalammentiehen, lännestä asuintonttiin ja pohjoisesta pyörätiehen. Veturipuisto sijaitsee rinteessä, jossa leikkitoiminnot on sijoitettu puiston yläosaan ja puiston alaosassa sijaitsee puustoa ja suuria luonnonkiviä. Puistossa on nykyisinä leikkivälineinä keinut, jousikeinut sekä junateemainen väline.

Suunnitteluratkaisut

Veturipuistoon oli tehty saneeraussuunnitelma, jossa Vaajakosken moottoritiestä johtuvan meluongelman takia Veturipuiston kaakkoisrajalle oli suunniteltu meluvalli ja pajumeluseinä. Meluvallin ja -seinän rakentamiseksi suuri osa Veturipuiston alaosan puustosta olisi jouduttu poistamaan. Keväällä 2021 tehdyn liito-oravahavainnon myötä kyseinen puusto on todettu olevan tärkeä osa liito-oravan elinympäristöä, joten puut säästetään ja meluvallin sekä pajumeluseinän rakentamisesta luovutaan.

Olemassa olevan puuston säästämiseksi puisto on päädytty kunnostamaan kevyemmillä toimenpiteillä, vaihtamalla puiston leikkivälineet, sekä kunnostamalla olevia rakenteita. Veturipuiston olevat välineet uusitaan ja puiston yleisilmettä siistitään kunnostamalla puiston portti ja poistamalla vanhoja juoksuesteaitoja, sekä puureunuksia. Puistoon sijoitettavia uusia välineitä ovat keinut, joista toinen on linnunpesäkeinu ja toiseen asennetaan kumilautaistuin ja turvaistuin. Lisäksi puistoon sijoitetaan uusi veturiteemainen liukumäki sekä kahdelle lapselle soveltuva jousikeinu. Puiston yläosaan sijoitetaan penkkiryhmä, jonka eri korkeudella olevia tasoja voidaan hyödyntää myös pöytinä. 

Kohteen toteutus on vuoden 2021 investointiohjelmassa.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)