Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kortepohja ilmasta kuvattuna. Kuva Ari Heinonen
Pääsisältö

Kortepohja on Jyväskylän keskustan luoteislaidalla sijaitseva vehreä, noin 10 0000 asukkaan aluekeskus. Alueen kehittymiseksi etsittiin suuntaviivoja vuonna 2017-2018 laaditulla Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelmalla, jota laadittiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kehittämissuunnitelma toimii Kortepohjan keskustan kaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun taustaselvityksenä.

Kortepohjan keskustan kehittäminen on edennyt kaavoitusvaiheeseen. Kortepohjan päiväkoti-koulun kaavaa muutettiin 2018-2019 mahdollistamaan uuden koulun rakentuminen. Päiväkodin ja kirjaston sisältävä uusi koulurakennus valmistuu 2022.

Keskusta-aluetta koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille huhtikuussa 2021. Suunnittelualueena on Kortepohjan kaupunginosan keskusta sisältäen ylioppilaskylän opiskelija-asumisen korttelit, liikekeskuksen, päiväkodin ja kirjaston ja seurakuntakeskuksen tontit sekä niihin liittyvät kadut, puistot ja pysäköintialueet. Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Kortepohjan keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle viihtyisänä, tiiviinä ja toiminnoiltaan monipuolisena lähikeskuksena. Kaavamuutoksessa tutkitaan Kortepohjan keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet, tarvittavat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, kaupallisten palvelujen ja muiden toimintojen sijoittuminen ja ratkaistaan alueen rakennuskantaan liittyvät suojelukysymykset.
 

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asuminen