Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kortepohja ilmasta kuvattuna. Kuva Ari Heinonen
Pääsisältö

Jyväskylän keskustan luoteislaidalla sijaitseva Kortepohjan on noin 10 000 asukkaan aluekeskus. Kaupunginosa on tunnettu vehreästä kävelypainotteisesta keskustastaan ja ylioppilaskylästä.

Kortepohjan keskustaa uudistetaan vaiheittain

Suunnittelualueena on Kortepohjan kaupunginosan keskusta sisältäen ylioppilaskylän opiskelija-asumisen korttelit, liikekeskuksen, päiväkodin ja kirjaston ja seurakuntakeskuksen tontit sekä niihin liittyvät kadut, puistot ja pysäköintialueet.

Alueen kehittymiseksi etsittiin suuntaviivoja vuonna 2017-2018 laaditulla Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelmalla, jota laadittiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kehittämissuunnitelma toimii Kortepohjan keskustan kaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun taustaselvityksenä. 

Alueen asemakaavan muutoksilla mahdollistetaan kehittäminen

Kaavamuutoksien tavoitteena on luoda edellytykset Kortepohjan keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle viihtyisänä, tiiviinä ja toiminnoiltaan monipuolisena lähikeskuksena. Suunnittelutyön aikana tutkitaan Kortepohjan keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet, tarvittavat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, kaupallisten palvelujen ja muiden toimintojen sijoittuminen ja ratkaistaan alueen rakennuskantaan liittyvät suojelukysymykset.

Keskusta-aluetta koskeva asemakaavan luonnos laadittiin vuonna 2021. Tämän jälkeen kaavoitusta ja tarkempaa suunnittelua on jatkettu keskusta-alueella pienemmissä osissa ehdotusvaiheeseen:

Muita kaavahankkeita Kortepohjassa:

  • Kortepohjan suojelukaavan tavoitteena turvata valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Kaavamuutosalue rajautuu Laajavuorentiehen, Emännäntiehen, Auvilankujaan ja Takalankujaan.
  • Kortepohjan päiväkoti-koulun kaavamuutos 2018-2019, päiväkodin ja kirjaston sisältävä uusi koulurakennus valmistui 2022. 

OTA YHTEYTTÄ

Jussi Sievänen
kaavasuunnittelija
p. 014 569 5053
[email protected]

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
asuminen
Kaupunginosa: