Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Mäki-Matin kaupunginosassa Rautpohjan ja Hippoksen välissä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Valmetin tehdasalueeseen, idässä Hippoksen alueeseen ja etelässä Keskussairaalantiehen. Alueen asemakaava on hyväksytty 24.4.2017. Nykyinen asemakaava ei mahdollista koko hankkeen toteuttamista katualueen puitteissa, Valmetin puolella kevyen liikenteen järjestelyt on tarkoitus toteuttaa maanomistajan luvalla. Neuvottelut Valmetin ja kaupungin kesken ovat käynnissä.

Katusuunnitelma

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi Rautpohjankadun liikennevalo-ohjattu suojatie poistetaan ja tilalle rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Keskussairaalantien kevyen liikenteen väylältä rakennetaan yhteydet alikulkuun. Keskussairaalantien suuntaisen väylän linjauksen ja tasauksen on määrittänyt länsipuolella oleva suojeltu punatammi ja itäpuolella asemakaavalla suojeltu liito-oravametsä. Alikulkukäytävän molemmille puolille rakennetaan alittavan väylän suuntaiset tukimuurit. Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien ajoratojen kaistajärjestelyt säilyvät nykyisellään, samoin Keskussairaalantien suojatiejärjestelyt. Risteys säilyy liikennevalo-ohjattuna.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Rautpohjankadulla on 28-54 metriä ja Keskussairaalantiellä 27-37 metriä. Alikulkukäytävän alittavan kevyen liikenteen väylän kokonaisleveys on viisi metriä, joka jakautuu 2-suuntaiseen pyörätiehen (lev. 3,0 metriä) ja jalkakäytävään (lev. 2,0 metriä). Alikulkukäytävän kohdalla vapaan tilan leveys on 8,0 metriä.

Katujen poikkileikkaus on reunakivellinen. Pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä. Hulevedet johdetaan hankkeen yhteydessä rakennettavan hulevesiviemärin kautta maastoon Köyhälammen suuntaan. Hankkeen yhteydessä Alva Yhtiöt rakentaa vesijohtoa Rautpohjankadulle.

Suunnittelukohteen valaistus uusitaan, siltaympäristöön istutetaan puita ja pensaita. Tukimuurin näkymän keventämiseksi betonipintaan tehdään kuviointi esimerkiksi urheilijafiguureilla. Kadut kuuluvat suunnittelualueella 50 km/h taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Toteutuksen aikataulu ja kustannukset

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 1,0 M€ määräraha (ei sis. vesihuollon kustannuksia) Hippoksen alueen katujen rakentamiseen. Rautpohjankadun alikulkukäytävän kustannusarvio liikennejärjestelyineen on noin 1,5 M€. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020-21. Katusuunnitelma hyväksytetään, kun hankkeelle on saatu maanomistajan lupa järjestelyjen toteuttamiselle Valmetin kiinteistölle.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.–25.5.2020.

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pääpiirustus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Keskussairaalantien jalkakäytävä-pyörätie pituusleikkaus (pdf)

Rautpohjankatu pituusleikkaus (pdef)

Tukimuuri, luonnos (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114