Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän Korpilahdella Tähtiniemen alueella noin kahden kilometrin etäisyydellä Korpilahden keskustasta etelään. Katualueen osalta asemakaava on hyväksytty 4.5.1989. Luotsinväylä rajautuu pohjoispuolella opistoalueeseen, EV-alueeseen sekä Tähtirinteen asutusalueeseen. Kadun eteläpuoli on pääosin yksityisomisteista ja kaavoittamatonta aluetta.

Luotsinväylä on tyypiltään sorapintainen kokoojakatu, jossa on routimisesta ja kuivatuspuutteista johtuvia vaurioita.

Kadun kuivatusta parannetaan rakentamalla salaojat katkaisemaan maan sisäisiä veden virtauksia ja kadun sivuojia kunnostetaan. Kadun tasausta lasketaan paaluvälillä 110-180 ja samalla kerrosrakenteet uusitaan tällä osuudella. Muilta osin katusaneeraustoimenpiteenä on nykyisen kantavan kerroksen stabilointi ja ajoradan päällystäminen. Saneerattavan katuosuuden pituus on noin 620 metriä. Katualueella olevaa puustoa poistetaan rakentamisen edellyttämältä alueelta.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on pääosin 25 metriä. Luotsinväylän ajoradan päällystetty leveys on 5,50 metriä. Katualueen itäpäähän rakennetaan kääntöpaikka.

Suunnitteluosuuden nykyinen valaistus hyödynnetään ja katujen vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu taajamanopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 300 000 euron määräraha Luotsinväylän rakentamiseksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.1.–10.2.2020.

lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)