Hupelin alueen kadun Proomutie katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakoskella Hupelin kaupunginosassa noin kymmenen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Päijänteeseen, etelässä Laurinniementiehen ja idässä Nelostiehen (Vt 4). Hupelin asemakaava on vahvistettu 25.4.2005.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Proomutiellä on 17-21 metriä. Kadun ajoradan päällystetty leveys on 6 metriä, viherkaistalla erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan paaluväli 280-420. Puomitien liittymä Proomutiehen rakennetaan tässä yhteydessä. Muilta osin Proomutien rakentamista ei ole aikataulutettu.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla. Hulevedet johdetaan viheralueen kautta aikaisemmin rakennettuun hulevesiviemäriin. Katu valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2018 on varattu 120 000 euron määräraha Proomutien rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisen kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–26.3.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)