Härkökuja vaihe 2, katusuunnitelma

Härkökuja on Eteläportintiestä erkaneva teollisuusalueen tonttikatu Etelä-Keljossa 9-tien länsipuolella, Säynätsalontien ramppien kohdalla. Rakennetun kadun pituus on 0,23 km.

Katua jatketaan suorakulmaisesti 0,18 km etelään. Kadun leveys on 7,5 m. Länsipuolelle rakennetaan 3,5 m leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Katu ja jk+pp erotetaan 3,0 metrin viherkaistalla. Yhdistetty pyörätie liitetään jatkossa Eteläväylään ja kaavassa on varauduttu väylän jatkamiseen myös etelään. Eteläosan jatko on esitetty asemapiirustuksessa.

Tonttien vesihuoltoa varten rakennetaan jätevesiviemäri ja vesijohto. Kaukolämpöjohto on rakennettu aiemmin. Kadun hulevedet johdetaan sivuojiin, joista ne ohjataan rakennetun huleveden runkolinjan kautta eteläpuolella sijaitsevaan viivytysaltaaseen.

Kadulle rakennetaan valaistus ja yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä merkitään liikennemerkillä.

Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 90 000 euroa. Vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on noin 25 000 euroa. Kadun rakentaminen on vuoden 2020 investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 3. – 16.12.2019.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: