Eeronkadun katusuunnitelman muutos välillä Aatoksenkatu - pintavesilaitos sekä Volmarinkadun katusuunnitelman muutos

Suunnittelukohde sijaitsee Nisulan kaupunginosassa Viitaniemen alueella Jyväskylän keskustasta luoteeseen. Eeronkadun saneerattavalla osuudella on omakotitalo, kerrostalo, eläinlääkäriasema, pintavesilaitos sekä liikennepuisto. Eeronkatuun liittyy Volmarinkatu, jolla läpikulkuliikenne on kielletty liikennemerkein. Volmarinkadun varrella on seitsemän omakotitaloa ja neljä rivitaloa.

Eeronkadulla välillä Aatoksenkatu pintavesilaitos uusitaan kerrosrakenteet ja katuosuudelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä sekä kahdeksan auton kadunvarsipysäköintipaikka. Samassa yhteydessä Jyväskylän Energia saneeraa vesihuoltolinjoja Eeronkadulla.

Volmarinkadun liittymä Eeronkadulle esitetään katkaistavaksi ja Volmarinkadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Kevyen liikenteen yhteys Volmarinkadun ja Eeronkadun välillä säilytetään. Kadunvarren asukkailta kysyttiin mielipidettä kadun katkaisusta. Selvä enemmistö kannatti kadun katkaisemista ajoneuvoliikenteeltä katusuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Eeronkadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10,2-16,5 metriä. Volmarinkadun katualueen leveys on 8,0-60,7 metriä. Eeronkadulla välillä Aatoksenkatu Jaakko Korpilahden polku ajoradan suunniteltu päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on 5,5 metriä ja korotetun kevyen liikenteen väylän leveys 3,5 metriä. Kadun loppuosalla ajoradan leveys on 4,5 metriä ja korotetun kevyen liikenteen väylän leveys 3,0 metriä. Volmarinkadun ja Eeronkadun välisten kevyen liikenteen yhteyksien leveys on 3,5 metriä. Eeronkadun saneerattava osuus on noin 300 metriä ja Volmarinkadun noin 50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemäreiden kautta maastoon. Eeronkadun valaistus uusitaan, kadun vierialueet nurmetetaan ja Volmarinkadun kääntöpaikan ympäristöön istutetaan puita ja pensaita. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen sekä aluepysäköintikiellon piiriin.

Kunnallistekniikan vuoden 2017 investointiohjelmassa on varattu 350 000 euroa Eeronkadun ja Volmarinkadun saneeraamiseen. Lisäksi tulevat vesihuoltotöiden kustannukset. Hankkeen toteutusajankohta on kesä-lokakuussa 2017.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 3.–17.5.2017.

Nähtävilläolon jälkeen Eeronkadun ajoradan leveys on muutettu 5,5 metriin koko matkalta.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)