Suuruspään arkkitehtuurikutsukilpailu, 2017

Suuruspään ensi- ja turvakodin tontille ja sen viereiselle ranta-alueelle järjestettiin arkkitehtuurin kutsukilpailu (12.9.-10.11.2017), jonka tarkoituksena oli laatia suunnittelualueelle asuinrakentamisen korttelisuunnitelma, joka on arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen, identiteetiltään vahva ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen, ottaa huomioon alueen maisema- ja luontoarvot ja on teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen. Tavoitteena oli löytää suunnitelma, jonka pohjalta on mahdollista jatkaa alueen asemakaavan sekä hankkeen toteutuksen suunnittelua.

Kilpailun kutsuttiin kolme arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylästä; BST-arkkitehdit Tampereltä ja OOPEAA Oy, Seinäjoelta. Kilpailun järjesti Peab Oy yhteistyössä maaomistajan Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry:n sekä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen kanssa.

Maanomistajan, Peab Oy:n, Jyväskylän kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton edustajista koostuva tuomaristo, päätti yksimielisesti valita voittajaksi ehdotuksen ”Käpälä”. Voittajatyön tekijäksi paljastui tuomariston valinnan jälkeen Anssi Lassila työryhmineen arkkitehtitoimisto OOPEAAsta.

Tuomariston mukaan ”Työssä on kaupunkikuvallista vahvuutta. Se luo selvästi tunnistettavan tämän ajan arkkitehtonisen kerrostuman Jyväsjärven rannalle. Työssä on runollisuutta ja raikkautta, ja se löytää Suuruspään hengen… ”Käpälä” tarjoaa kilpailuehdotuksista kirkkaasti parhaimmat mahdollisuudet jatkotyöhön, sillä siinä on selkeä ja vahva kokonaisidea, jonka voi luottaa kestävän.”.

Voittanut kilpailuehdotus

Muut kilpailuehdotukset

Seuraa asemakaavoituksen etenemistä kaavan verkkosivuilta.