Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Sovitella voidaan hyvin erilaisia asioita. Suurin osa soviteltavista asioista on rikosasioita, jotka tulevat poliisin tekemällä aloitteella. Jonkin verran sovitellaan myös yksityishenkilöiden välisiä vähäisiä riita-asioita. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi

  • naapuririidat
  • koulukiusaamisasiat
  • vähäiset omaisuuskiistat

Huolimatta siitä, onko kyseessä rikos- tai riita-asia, asianosaisella itsellään on myös oikeus tehdä aloite sovitteluun asiassa. Lähisuhdeväkivalta on ainut rikostyyppi, jossa aloitteen sovitteluun voi tehdä ainoastaan viranomainen.

Voit olla myös yhteydessä työntekijöihin asiassasi, jolloin parhaiten selviää voisiko asiasi olla soviteltavissa.

Sovittelualoite pyydetään tekemään kirjallisena sovittelualoitelomakkeella. Tulosta lomake ja toimita se täytettynä toimistoon aloitteen tehdäksesi.


Katso video: Tarvitsetko rikos- ja riita-asioiden sovittelua?

Do you need mediation of crimes or disputes? (YouTube video)

Behöver du medling i brott- och tvistemål? (YouTube video)