Circwaste - Jyväskylä kulkee kohti kiertotaloutta

Circwaste
Jyväskylä on kiertotalouden esimerkkikaupunki

Jyväskylässä toteutetaan kaksi osahanketta:

Kankaan jätehuoltojärjestelmä perustuu alueelliseen syväkeräykseen. Syväkeräysasioita sijoitellaan alueelle fiksuihin paikkoihin niin, että kenenkään matka jätesäiliöille ei ole liian pitkä. Kun jäteastioita tai -tiloja ei ole joka talolla omiaan, asuinalueen huoltoliikenne vähenee ja turvallisuus lisääntyy. Koko prosessista syntyvän mittaustiedon perusteella tiedetään myös tarkasti jätepisteiden tyhjennystarve.

- Jäteastioihin tulee myös älykäs lukitus, jonka perusteella voidaan seurata asuntokohtaisesti jäteastioilla käymistä. Jätteen määrän mittaus puolestaan antaa mahdollisuuden miettiä laskutusta tuotetun jätemäärän mukaan, kertoo Kankaan osahankkeesta vastaava projektipäällikkö Tanja Oksa.

Toisessa osahankkeessa taas keskitytään kiertotalouden edistämiseen käyttäjien kokemuksia ja ideoita hyödyntämällä. Toivomme käyttäjiltä ideoita liittyen esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyyn ja määrän vähentämiseen, lajittelun edistämiseen sekä uudelleen käyttöön. Järjestämme ideahaun kolmesti, aina kahden vuoden välein. Saaduista ideoista valitaan kullakin kierroksella viisi toteutettaviksi ja niille on varattuna rahoitus hankkeelta. Yhteensä voimme siis toteuttaa 15 erilaista kokeilua.

Keski-Suomesta halutaan rakentaa resurssiviisas, kiertotaloutta toteuttava maakunta. Jyväskylän lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto toteuttavat omat osahankkeensa.

Keski-Suomen Circwaste-osahankkeet

  • Keski-Suomen liitto toimii alueellisena koordinaattorina ja vetää omaa osahanketta. Osahankkeessa edistetään mm. jätteiden syntyperälajittelua ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Tätä osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy.
  • Jyväskylän kaupungilla on kaksi osahanketta. Käyttäjälähtöisten kokeilujen osahankkeella haetaan ideoita kiertotalouskokeiluihin. Osahanketta rahoittaa Sitra. Toisessa osahankkeessa kehitetään Kankaan älyjätehuoltoa.
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osahankkeessa haetaan ratkaisuja uuden sairaalan jätteiden käsittelyn optimointiin.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupungin osahankkeet:

  • Kankaan osahankkeen projektipäällikkö Tanja Oksa, p. 050 312 5358
  • Käyttäjälähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut -osahankkeen projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija Outi Manninen, p. 040 5653 066

Hankekonsortion pääpartneri

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta hanke alkoi vuonna 2016 ja päättyy vuonna 2023. Hanke rahoitetaan EU:n LIFE-ohjelmasta. Koko hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Jyväskylän osuus hankkeessa on yli 800 000 euroa, josta EU-rahoituksella katetaan 60%. Jyväskylän hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Sitra.

Lisää aiheesta:

Circwaste hankelogot

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Sitra