Skip to main content
Image
Ihmisiä Lounaispuistossa seuraamassa esitystä

Suunnitelman taustalla oli tavoite saada helposti päivittyvä suunnitelma, jossa on selkeät suuntaviivat ja tavoitteet kulttuurikaupunki Jyväskylälle tuleville vuosille.

Suunnitelman toimii pohjana tulevaisuuden kulttuuripoliittisille päätöksille ja linjauksille kaupungin toiminnassa, mutta myös innoittajana muille kulttuurisektorin toimijoille Jyväskylässä. Suunnitelma rakentaa kaupungin yhteistä kulttuurivisiota tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Suunnitelma koostuu 4 tulevaisuuden strategisesta kehittämiskohteesta Jyväskylän kulttuurielämän kehitykselle. Neljän keskeisen tavoitteen kautta suunnitelma on niin napakka, että sitä on helppo käyttää myös arjessa toiminnan suunnittelemisen ohjenuorana.

Miksi uusi kulttuurisuunnitelma tehdään juuri nyt?

Uudelle kulttuurisuunnitelmalle on ollut selvää tarvetta, sillä vanha kulttuuristrategia on vuodelta 2005 ja kirjoitettu tähtäimellä vuoteen 2012. Edellisen suunnitelman tekemisen jälkeen kulttuurin kenttä on muuttunut Jyväskylässä huimasti ja mennyt eteenpäin kaupungin kehityksen mukana.

Edellisen suunnitelman kirjaamisen jälkeisissä 12 vuodessa Jyväskylä on nostanut päätään ja saanut nimeä tapahtumakaupunkina. Myös kävijämäärät kaupungin kulttuuripalveluissa ovat kasvaneet. Lisäksi ruohonjuuritason kulttuuritoiminta on vahvistunut – tätä kehitystä on tarpeen jatkaa ja edesauttaa.

Jyväskylän kaupungin tasapainottunut taloustilanne sekä uusi valtuustokokoonpano ovat hedelmällinen alusta pohdinnalle siitä, minkälaisille kulttuuripoliittisille päätöksille ja linjauksille kaupungin kulttuurielämän tulevaisuus halutaan rakentaa. Valtionhallinnon aloittamat sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus asettavat kuntien tehtävät uuteen valoon: päävastuu on jatkossa turvata asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden kulmakivet. Näin ollen myös kulttuuripalveluiden merkitys kunnan asukkaiden arjen hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa.

Niin ikään opetus- ja kulttuuriministeriön puolelta puhaltavat uudet tuulet: vuoden 2017 aikana muotoiltiin loppuun kulttuurinvaltionosuusjärjestelmän tulevat muutokset. Mahdolliset uudistukset museoiden, teattereiden ja orkesterien rahoituspohjassa kannustavat myös jyväskyläläisiä kulttuurilaitoksia kehittämään toimintaansa ja selvittämään uusia toimintamahdollisuuksia.

Kulttuurisuunnitelman työryhmä

Kulttuurisuunnitelman työstäminen alkoi kevään 2017 aikana työryhmän kokoontumisilla, joissa eri kulttuuriyksiköiden edustajien kautta saatiin ensikosketus siihen, millaisia kehittämiskohteita Jyväskylän museoilla, kansalaisopistolla, kirjastoilla, kaupunginteatterilla ja Jyväskylä Sinfonialla on tulevaisuudessa. Työryhmä koostui mm. kaupungin eri kulttuuriyksiköiden johtajista:

  • palvelujohtaja Ari Karimäki
  • Jyväskylä Sinfonian intendentti Emma Anttila
  • museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen
  • teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen
  • kulttuuri- ja kehittämispäällikkö (vs.) Marita Kajander
  • kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma
  • kansalaisopiston rehtori Sini Louhivuori
  • viestintäpäällikkö Antti Laukkarinen

Lisäksi kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen osallistui prosessiin ennen opintovapaalle siirtymistään.

Kulttuurisuunnitelman koosti kulttuuripalveluiden harjoittelija Heidi Jäntti.

Keywords: