Skip to main content

Kaupungintalo 2013 peruskorjauksen jälkeen: KirjaamoJyväskylän kaupungintalo on yksi harvoista 1800-luvulta säilyneistä rakennuksista Jyväskylän keskustassa. Vuonna 1899 valmistunut talo on suojeltu asemakaavalla 5.10.1998. Kaavamääräyksen mukaan ”rakennuksessa ei saa suorittaa muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai sisätilojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä”. Rakennus on osa Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009) ja myös Keski-Suomen 14.4.2009 vahvistetussa maakuntakaavassa sen arvot todetaan.

Keywords: