Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä Lounaispuistossa seuraamassa esitystä

Turvallisuus on tärkeä osa kaupungin hyvinvointia ja kilpailukykyä. Kaupungin turvallisuus on elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä.

Kaupungin turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma on väline ennalta ehkäisevän työn lisäämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Lähtökohtana Jyväskylän turvallisuussuunnitelmalla on kaupunkilaisen turvallisuuden parantaminen.

Kaupungin varautuminen ja valmiussuunnittelu

Valmiussuunnitelmassa on voimavarojen käyttö ja toiminta suunniteltu ja priorisoitu häiriötilanteiden vaatimusten mukaisesti ottamalla huomioon myös valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot.
Toiminnan jatkuvuus varmistetaan prosesseilla, joilla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava toimintamalli toimintakyvyn hallinnalle.

Pelastustoiminta

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan. Pelastustoimen tehtävät määräytyvät pelastuslaissa ja niitä ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin.
Pelastustoimen tehtävien tarkoituksena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen. Lisäksi pelastustoimi suorittaa muita pelastustehtäviä ja ylläpitää yleistä turvallisuutta.

Poliisi

Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta muun muassa partioimalla, hoitamalla kiireellisiä hälytystehtäviä, neuvomalla ja ohjaamalla sekä puuttumalla lainvastaiseen toimintaan.
Poliisilaitos vastaa poliisille lainsäädännössä määritellyistä tehtävistä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Turvallisuusasioihin vaikutetaan kokonaisvaltaisesti muun muassa kuntaturvallisuusyhteistyöllä.

Sähköverkon haltijat Jyväskylässä

Lisätietoa mm.

Toimi oikein onnettomuustilanteessa!

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus.
Auta aina jos voit: sammuta palonalku, anna ensiapua, varoita, opasta ja soita hätänumeroon 112. Hätänumeroon 112 on soitettava aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa vaarassa tai jos on syytä epäillä näin olevan.
Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Hätänumerot:
112
Hätätilanteet ja päivystys Jyväskylässä

Ohjeet:
Toiminta hätätilanteessa
Ensiapuohjeet
Paloturvallisuusohjeet
Tapaturmien ehkäisy
Omatoiminen varautuminen