Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä Lounaispuistossa seuraamassa esitystä. Kuva Jaakko Hänninen
Pääsisältö

Turvallisuus on tärkeä osa kaupungin hyvinvointia ja kilpailukykyä. Kaupungin turvallisuus on elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä.

Kaupungin turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma on väline ennalta ehkäisevän työn lisäämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Lähtökohtana Jyväskylän turvallisuussuunnitelmalla on kaupunkilaisen turvallisuuden parantaminen.

Kaupungin varautuminen ja valmiussuunnittelu

Valmiussuunnitelmassa on voimavarojen käyttö ja toiminta suunniteltu ja priorisoitu häiriötilanteiden vaatimusten mukaisesti ottamalla huomioon myös valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot. Toiminnan jatkuvuus varmistetaan prosesseilla, joilla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava toimintamalli toimintakyvyn hallinnalle.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta KSTURVA toimii maakunnan alueen toimijoiden yhteistyöelimenä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Toimikunta yhteensovittaa Keski-Suomen alueen kokonaisturvallisuutta.

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta KSTURVA

Pelastustoiminta

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan. Pelastustoimen tehtävät määräytyvät pelastuslaissa ja niitä ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Pelastustoimen tehtävien tarkoituksena on ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen. Lisäksi pelastustoimi suorittaa muita pelastustehtäviä ja ylläpitää yleistä turvallisuutta.

Keski-Suomen pelastuslaitos

Väestönsuojelu

Väestön suojaamisesta kantaa vastuun Keski-Suomen pelastuslaitos yhdessä muiden pelastuslaissa määriteltyjen toimijoiden kanssa. Mikäli väestönsuojat kaupungissa otettaisiin käyttöön, ohjeet ja käskyn antaisi Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos vastaisi myös niiden asukkaiden evakuoinnista, joilla ei omaa väestönsuojaa ole.

Väestönsuoja löytyy isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa.
 
Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Keski-Suomessa ei ole yleisiä väestönsuojia. Jos tarvetta suojautumiselle ilmenisi, Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijät huolehtisivat väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä esimerkiksi siirtämällä (evakuoimalla) asukkaita turvallisille alueille tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Kotivara

Kodeissa erilaisiin poikkeustilanteisiin, myös normaalioloissa, voi varautua pitämällä kotona yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana.

Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Lisäksi kotona kannattaa pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa tarpeellista.

Joditabletit

Joditabletit ovat yksi osa suositeltua kotivaraa. Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta.

Poliisi

Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta muun muassa partioimalla, hoitamalla kiireellisiä hälytystehtäviä, neuvomalla ja ohjaamalla sekä puuttumalla lainvastaiseen toimintaan.

Poliisilaitos vastaa poliisille lainsäädännössä määritellyistä tehtävistä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Turvallisuusasioihin vaikutetaan kokonaisvaltaisesti muun muassa kuntaturvallisuusyhteistyöllä.

Sähköverkon haltijat Jyväskylässä

Lisätietoa

Toimi oikein onnettomuustilanteessa!

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus.
Auta aina jos voit: sammuta palonalku, anna ensiapua, varoita, opasta ja soita hätänumeroon 112. Hätänumeroon 112 on soitettava aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa vaarassa tai jos on syytä epäillä näin olevan.
Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Hätänumerot:
112
Hätätilanteet ja päivystys Jyväskylässä

Ohjeet:
Kodin turvaopas

Asiasanat:  
turvallisuus
järjestyssäännöt