Luonnonvaraiset eläimet

Yhteystiedot

Kunnaneläinlääkärit

Valvontaeläinlääkäri

Instagram

@jklymparistoterveys

Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Yleinen vastuu loukkaantuneiden eläinten auttamisesta on säädetty eläinsuojelulaissa. Loukkaantuneen eläimen kärsimyksiä ei saa pidentää. Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, on se eläinsuojelulain mukaan lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan. Tarvittaessa yhteyden voi ottaa kunnaneläinlääkäriin, joka arvioi eläimen kunnon ja voi suorittaa lopetuksen.