Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma päivitettiin vuonna 2022. Kaupunginvaltuuston hyväksymä (31.10.2022) Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma löytyy tästä linkistä.

Jyväskylä kaupunki toteuttaa resurssiviisas kaupunki -strategian kärkeä Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmalla, joka kattaa kaupungin resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset ja toimii työkaluna kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. 

Kohti jätteetöntä, päästötöntä ja ylikulutuksetonta kestävän hyvinvoinnin kaupunkia

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman myötä tavoittelemaan pitkällä aikavälillä hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja ylikulutuksetonta kestävän hyvinvoinnin kaupunkia vuoteen 2040 mennessä.

Vuoteen 2040 mennessä Jyväskylässä:

 • Ilmastopäästöt minimoidaan ja jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan ensisijaisesti hiilinielujen avulla.
 • Luonnonvaroja käytetään resurssiviisaasti
 • Turvataan luonnon kantokyky ja monimuotoisuus ja ehkäistään luontohaittoja
 • Luodaan edellytykset kaupunkilaisten kestävälle hyvinvoinnille ja resurssiviisaalle elämäntavalle

Visiosta konkreettisiksi tavoitteiksi

Ohjelma rakentuu seitsemän teeman alle, joiden sisällöt jakautuvat tarkemmin omiin aihealueisiin:

 1. Vähähiilinen energiantuotanto sekä tehokas energian ja veden käyttö
  • Uusiutuvat energialähteet
  • Uudet energiaratkaisut ja älykkäät energiapalvelut
  • Tehokas energian ja veden käyttö
 2. Kestävä yhdyskuntarakenne ja vähähiilinen rakentaminen
  • Kestävä maankäytön suunnittelu
  • Resurssiviisaat ja vähähiiliset kaupunkikehitysalustat
  • Kestävä infrarakentaminen ja kunnossapito
  • Kestävä uudis- ja korjausrakentaminen
 3. Ilmastokestävä liikennejärjestelmä
  • Kävely- ja pyöräliikenne
  • Joukkoliikenne
  • Vähäpäästöiset ajoneuvot sekä kuljetus- ja muu kalusto
  • Älykkäät liikenteen ratkaisut ja liikkumisen palvelut
 4. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen
  • Varautuminen
  • Sopeutuminen
 5. Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous
  • Materiaali-, vesi- ja ravinnekierrot
  • Jakamistalous
  • Vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat
  • Kestävät ateriapalvelut
 6. Viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö
  • Luonnon- ja vesiensuojelu
  • Luonnon virkistysja opetuskäyttö
  • Metsien hoito ja käyttö
    
 7. Arjen resurssiviisaus ja vastuullisuus
  • Ympäristökasvatus ja -koulutus
  • Ympäristötietoisuuden kasvattaminen
  • Resurssiviisaat ja vastuulliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt
    

Tutustu Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan ja sen seurantaraporttiin tarkemmin

Asiasanat:  
resurssiviisaus