Hyppää pääsisältöön

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaa päivitetään vuoden 2022 aikana ja uuden ohjelmaluonnoksen löydät täältä!

Jyväskylä kaupunki toteuttaa resurssien viisas käyttö -strategian kärkeä Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmalla, joka kattaa kaupungin resurssiviisauteen liittyvät keskeiset ohjelmat, tiekartat ja sitoumukset ja toimii työkaluna kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ohjelman kesäkuussa 2019 (10.6.2019/49).

Kohti jätteetöntä, päästötöntä ja ylikulutuksetonta kestävän hyvinvoinnin kaupunkia

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman myötä tavoittelemaan pitkällä aikavälillä

 • hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja
 • jätteettömyyttä, päästöttömyyttä ja ylikulutuksetonta kestävän hyvinvoinnin kaupunkia vuoteen 2040 mennessä.

Visiosta konkreettisiksi tavoitteiksi

Jyväskylän kaupunki pyrkii pitkän aikavälin tahtotilaan seitsemän teeman alle asetettujen tavoitteiden kautta.

1. Energia

 • Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 80 % vuoden 2012 tasosta
 • Uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvanut vähintään 80 %:iin paikallisessa energiantuotannossa
 • Energiankulutus on vähentynyt 10 % vuoden 2012 tasosta

2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

 • Liikkumisen tarve on vähentynyt asumisen, työpaikkojen ja palveluiden fiksulla sijoittelulla ja digitaalisilla ratkaisuilla
 • Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset ovat hyvät ja kannustimet tukevat lihasvoimin liikkumista
 • Jyväskylässä on toimiva ja kattava joukkoliikenne
 • Älykkäät liikenneratkaisut ja liikkumisen palvelut mahdollistavat sujuvat matkaketjut
 • Jyväskylässä on hyvät mahdollisuudet vähäpäästöisten ajoneuvojen tankkaukseen ja lataukseen

3. Kulutus ja materiaalikierrot

 • Jyväskylässä on käytössä edistyksellisiä ratkaisuja, joiden avulla pystytään ehkäisemään jätteen syntyä sekä käyttämään materiaalina hyödynnettävissä oleva jäte
 • Elinkaariajattelu ja/tai ympäristönäkökohdat on huomioitu hankintojen vaatimuksissa tai valintakriteereissä
 • Julkisilla hankinnoilla on luotu kysyntää vaihtoehtoisille, resurssiviisautta tukeville ratkaisuille

4. Ruuantuotanto ja -kulutus

 • Ruokahävikin määrä on enintään 8%
 • Lähi-, kasvis- ja luomuruuan kulutus on kasvanut
 • Alueen ruokaketju on kestävä ja innovatiivinen

5. Luonnonvedet ja vedenkäyttö

 • Pinta- ja pohjavesien tila on hyvä
 • Vedenkäyttö on vähentynyt ja vesiliiketoiminta lisääntynyt
 • Hulevedet hallitaan syntypaikallaan, ensisijaisesti luontopohjaisin ratkaisuin

6. Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö

 • Jyväskylän luonnonsuojelualueverkosto on ekologisesti riittävä ja hyvin kytkeytynyt
 • Ulkoilu-, virkistys- ja opetuskäyttöön osoitettu luonto on helposti saavutettavissa
 • Jyväskylän kaupunki on metsien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen edelläkävijä

7. Järkevä jyväskyläläinen

 • Kaupunki toimii esimerkkinä resurssiviisaustyössä
 • Kasvatuksella ja koulutuksella on varmistettu tulevaisuuden resurssiviisausosaaminen
 • Viihtyisä ja elinvoimainen kaupunkikeskusta
 • Jyväskylän resurssiviisas liiketoiminta lisääntyy
 • Jyväskyläläisten kulutustottumukset tukevat resurssiviisautta

Tutustu Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaan ja sen seurantaraporttiin tarkemmin

Asiasanat: