Metsiin liittyvät asukaskyselyt

Kaupunki selvittää asukkaiden mielipiteitä metsien hoidosta säännöllisesti tehtävien kyselyiden avulla. Kyselystä saatavaa tietoa hyödynnetään yhdessä muun palautteen kanssa toiminnan kehittämisessä.

Yleisesti kaupungin metsiä koskevat tutkimukset

Jyväskylän kaupungin metsäkysely 2017 on Metsäohjelman laadinnan aikana toteutettu kaikkia kaupungin metsiä koskeva karttapohjainen kysely. Jatkossa saman tyyppinen kysely tullaan toteuttamaan kolmen vuoden välein - 2019, 2022, 2025 ja 2028.


Ulkoilu- ja virkistysmetsiin liittyvät tutkimukset 

Keljonkankaan metsäkysely 2018 on Keljonkankaan ulkoilu- ja virkistysalueelle suunniteltuihin metsänhoitotöihin liittyvä ennakkokysely.


Lähimetsien hoitoon ja käyttöön liittyvät tutkimukset

Ristikivi 2019

Palokka 2017

Tikkakoski 2017

Kortemäki 2016

Ennakkokysely Ristikivi 2016 on ennen lähimetsien hoitotöitä tehty asukaskysely. Kysely on toistettu syksyllä 2019, jolloin lähimetsien hoitotöiden päättymisestä on kulunut noin vuosi.

Kaunisharju ja Tölskä 2014

Mannila 2013

Kypärämäki ja Köhniö 2011

Lähimetsien arvosta tehty erillinen kyselytutkimus vuonna 2010

Kuokkala ja Ristonmaa 2009

Huhtasuo ja Kangasvuori 2007

Keljonkangas 2005