TPO-teatteri

Ilmoittautuminen

TPO-teatteritaide 7 - 18 v.

Ilmoittautumisen jälkeen uusi harrasta voi käydä kerran tutustumassa opetukseen ennen kuin tekee lopullisen päätöksen harrastuksen jatkamisesta.

Kurkista teatteritaiteeseen!

Lisätietoja

Pirjo Linna 
opistosihteeri
p. 014 266 4079

Opetuksen suunnittelu

Klaus Savolainen
apulaisrehtori 
p. 014 266 4052 
klaus.savolainen[at]jkl.fi

 

Astu draaman ja teatterin kiehtovaan maailmaan, jossa voit päästää mielikuvituksesi valloilleen! Toimimme niin, että kaikilla on hauskaa ja jokainen voi tuoda esiin omia ideoitaan sekä kehittää omaa mielikuvitustaan ja tietämystään teatterista. Lukuvuoden aikana valmistamme esimerkiksi pienimuotoisia esityksiä, teemme teatterivierailuja ja harjoittelemme fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä ja improvisaatiota.

Opiskeluvaiheet

8–9-vuotiaat (60 t/lukuvuosi)

Ryhmässä sukellamme draaman ja teatterin mielikuvitusmaailmoihin. Yhteisten leikkien ja hauskojen draamaharjoitusten myötä saat mahdollisuuden eläytyä ja ilmaista itseäsi, ajatuksiasi, havaintojasi ja tunteitasi. Käytämme apuna satuja ja kertomuksia ja opettelemme samalla myös yhdessä toimimista.

10–12-vuotiaat (60 t/lukuvuosi)

Perehdymme draaman ja teatterin keinoihin ilmaista asioita puheen, toiminnan ja eleiden kautta. Rakennamme ja tutkimme yhdessä draaman maailmoja esimerkiksi tekemällä itse keksittyjä pieniä näytelmiä. Tutustumme myös roolin rakentamiseen kokeilemalla erilaisia roolihahmoja. Opit luottamaan omiin ideoihisi sekä luomaan ja kertomaan tarinoita improvisaation, nukketeatterin, pantomiimin tai kuunnelmien kautta.

13–15-vuotiaat (100 t/lukuvuosi)

Ryhmässä syvennät ilmaisuasi ja näyttelijäntaitojasi erilaisten harjoitusten avulla. Lisäksi kokeilemme teatterin muita osa-alueita kuten ohjaajan työtä, puvustuksen, lavastuksen, valo- ja äänisuunnittelun tekemistä. Opettelemme toimimaan teatteriryhmän vastuullisena jäsenenä ja käymme teatterissa. Opintoihin sisältyy 20 tunnin työpajaopintojakso.

16–18-vuotiaat (100 t/lukuvuosi)

Syvennämme aiemmin opittuja asioita eli draaman ja teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta. Valmistamme julkisen esityksen, jossa pääset näyttämään näyttelijän, ohjaajan, lavastajan, puvustajan tai vaikkapa käsikirjoittajan taitosi. Opintoihin sisältyy 20 tunnin työpajaopintojakso.

Lukukausimaksut

60 € / 60 t tai 80 € / 100 t
Jyväskylän kansalaisopisto myöntää opiston taiteen perusopetuksen oppilaille 20 € sisaralennuksen korkeimmasta lukukausimaksusta. Lukukausimaksut laskutetaan syksyllä ja keväällä.

Opiskelupaikka

Jyväskylän keskusta