Elektronisk hantering i småbarnspedagogik

Ansökning till daghem, familjedagvård och klubbar i småbarnspedagogik sker elektroniskt.

Nya kunder: Elektronisk ansökan och avgiftskalkylator (på finska)

Servicen förutsätter inte identifikation.

 • ansökan till kommunal och privat dagvård, förskoleundervisning eller klubb
 • omplaceringsansökan för att byta kommunal småbarnspedagogik- eller klubbplats
 • uppskattning om kundavgifter enligt nationella betalningsregler (innehåller inte grunderna för timgränserna enligt vårdtider i Jyväskylä) 
 • ansökan om servicesedeln för privat dagvård eller klubb. Ansökan kan uppfyllas när vårdplatsen har bekräftats.
 • bekräftelse av elektronisk anmälan, då information om beslutet skickas till båda vårdnadshavare per e-post eller mobilmeddelande. Beslutet kan ses och printas genom identifikation till servicen med länken nedan.

Nuvarande kunder: Service som förutsätter identifikation

Användningen av service förutsätter identifikation per Suomi.fi-identifikationsservice samt kundrelation med småbarnspedagogik som är i kraft. Du kan välja bankidentifikation, mobilsäkring eller säkringskort. Service stöder följande webbläsare: tre senaste versioner till Chrome, tre senaste versioner till Firefox, IE10 och IE11.

 • ansökan till kommunal och privat dagvård, förskoleundervisning eller klubb
 • omplaceringsansökan för att byta kommunal småbarnspedagogik- eller klubbplats
 • förändring med personuppgifter
 • uppskattning om kundavgifter enligt nationella betalningsregler
 • bekräftelse av högsta kundavgift
 • skickande av inkomstutredningar och andra bilagor
 • uppsägelse av vårdplats (avbryter vårdrelationen, en ny plats ska då sökas enligt grunder som finns)
 • en ny ansökan för servicesedel eller till förskoleundervisning när platsen i privat daghem eller behovet för service förändrar.
 • bekräftelse av elektronisk anmälan, då information om beslutet skickas till båda vårdnadshavare per e-post eller mobilmeddelande

Tieto Edu-mobilapplikationen

Småbarnspedagogikservice använder mobilapplikationen TietoEdu. Föräldrarna får mer specifika bruksanvisningar från barnets vårdplats.
Logga in till TietoEdu-service på Suomi.fi-identifikation med bankkoder, mobilsäkring eller säkringskort.

Tieto Edu

Via Tieto Edu kan vårdnadshavaren

 • boka vårdtid
 • kommunicera med vårdplatsen
 • kolla informationen i servicekontraktet. Förändringarna till föräldrarnas kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnumren och e-postadressen uppdateras genom service som kräver identifikation (se i Nuvarande kunder)

Mer information om Tieto Edu  huvudsakligt från daghemsföreståndare.

Hantering av personuppgifter

Ansvarig regionalchef i småbarnspedagogik fungerar som den ansvariga personen för personregistren. Registerbeskrivningar kan ses i daghemmen och servicecentralen av småbarnsfostran. Kunden har rätt att kontrollera sin egen information. 

Dataskyddsbeskrivning (pdf) på finska