Hyppää pääsisältöön

18.4.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.4.2024 kello 15.00.

Lautakunta saa päätettäväkseen muun muassa koulunkäynnin ohjaajaresurssin uudet jakoperusteet sekä perusopetuksen musiikkiluokkien, Kuokkala Svenska skolanin ja perusopetuksen laajamittaisen kielirikasteisen opetuksen tuntijaot 1.8.2024 alkaen. Muita esityslistalla olevia asioita ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja lautakunnan syksyn kokousajat.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin indeksitarkastus 1.8.2024 alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen indeksitarkistus kahden vuoden välein. 1.8.2024 alkaen korkein perittävä asiakasmaksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon ja alin perittävä lapsikohtainen maksu 28 eurosta 30 euroon.  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun 1.8.2024 vaikuttavat perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle maksulle sekä tuntivarausten määrien vaikutukset maksuun löytyvät esityslistalta.

Indeksikorotus nostaa myös tilapäisen hoidon ja kerhojen maksuja. 1.8.2024 alkaen tilapäisen hoitopäivän maksu on 20 euroa. Kolme kertaa viikossa kokoontuvasta lasten kerhosta maksu on 69 euroa kuukaudessa, kaksi kertaa viikossa kokoontuvasta lasten kerhosta peritään 46 euroa kuukaudessa ja vastaavasti kerran viikossa kokoontuvasta 23 euroa kuukaudessa. Perhekerhon maksu on 6,50 euroa kerhokerralta ja tilapäisen kerhon maksu on 7 euroa kerhokerralta.  

Uudet koulunkäynnin ohjaajaresurssin jakoperusteet 

Koulunkäynnin ohjaajaresurssin jakoperusteita uudistetaan. Esityksen mukaisesti 1.8.2024 alkaen koulunkäynnin ohjaajaresurssin käyttöä ohjaa ajattelu, jossa edistetään ohjaajaresurssin liikuteltavuutta sekä tarpeen ja resurssin kohdentamisen säännöllistä arviointia. 

Uudistamisen taustalla on lukuvuonna 2023-2024 laadittu tuen kehittämissuunnitelma. Jakoperusteita uudistetaan niin, että jatkossa painotetaan laadullisia kriteerejä määrällisten lisäksi.

Lähtökohtana ovat seuraavat perusteet: 
1.    terveys ja turvallisuus,   
2.    oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki, jolla mahdollistetaan oppilaan osallistuminen opetukseen (PoL31§)     
3.    oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen ja edistäminen. 
 
Koulunkäynnin ohjaajaresurssi jaetaan jatkossa alueellisesti. Neljän perusopetusalueen lisäksi resurssinjaossa huomioidaan päiväkotikoulut, joissa edistetään yhteisen kasvun ja oppimisen ohjaajaresurssin käyttöönottoa.   
 
Koulunkäynnin ohjaajaresurssien jakoperusteiden uudistuksessa on huomioitu vuoden 2024 talousarvion sopeuttamistoimenpiteet, joiden mukaan koulunkäynnin ohjaajaresurssia vähennetään 8,4 henkilötyövuotta lukuvuonna 2024-2025. Sopeutus toteutetaan päätösesityksen mukaisesti vähentämällä 20 viikkotyötuntia autismisopetuksesta lukuun ottamatta esi- ja alkuopetuksen ryhmiä. YPR-opetuksesta vähennetään viisi viikkotyötuntia kiinteistä resursseista.    

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan verkkosivulla. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen torstaina 25.4.2024.  

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987