Hyppää pääsisältöön

11.3.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kevään 2024 talousarviomuutokset. Muutokset ovat teknisiä valtuuston talousarvion yhteydessä tekemän päätöksen mukaisesti. Suurimmat muutokset tapahtuvat verotuloennusteessa, jota pienennetään 2,9 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksiin tehdään miljoonan euron vähennys.

Kaupungin toimintamenojen arvioidaan pienenevän Kevan tasausmaksumuutoksen myötä 400 000 eurolla.  Investointimenot kasvavat uudelleenbudjetointien vuoksi 6,9 miljoonalla eurolla ja ovat yhteensä 103 miljoonaa euroa. 

Talousarviomuutokset heikentävät kaupungin vuosikatetta 3,5 miljoonalla eurolla. Vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 47,3 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa 81,2 prosenttia poistoista ja arvonalentumisista. Tilikauden alijäämä kasvaa talousarviomuutosten myötä 3,5 miljoonalla eurolla ollen yhteensä 10,6 miljoonaa euroa. Kaupungin taseen ylijäämäkertymän arvioidaan olevan nyt tehtävien talousarviomuutosten jälkeen 101,1 miljoonaa euroa vuoden lopussa.

Irma Hirsjärven (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän kaupunki mukaan kansainväliseen kampanjaan tukemaan ydinasekieltosopimusta

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan vastauksen Irma Hirsjärven (Vas.) ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että kaupunki lähtee mukaan kansainväliseen kampanjaan tukemaan ydinasekieltosopimusta. Pöydältä käsittelyyn otetussa tarkennetussa vastauksessa todetaan, ettei Suomi ole hyväksynyt eikä ratifioinut YK:n ydinasekieltosopimusta, kuten muutkaan eurooppalaiset NATOn jäsenvaltiot. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet EU:n Natoon kuulumattomista maista Irlanti, Itävalta ja Malta. Suomessa on katsottu, että YK:n vuoden 1968 ydinsulkusopimus on riittävä mekanismi estämään uusien ydinasevaltojen synty.

Kunnan toimialaa koskevassa oikeuskäytännössä kunnan nimissä annettuihin ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kannanottoihin on aiempina vuosina suhtauduttu pidättyvästi. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1983 tekemän päätöksen (KHO 1983 II 28) mukaan kunnan toimialaan ei kuulunut ydinaseetonta Pohjolaa koskevan vetoomuksen allekirjoittaminen. Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota on voimakkaasti muuttanut geopoliittista turvallisuusympäristöä ja Suomi on vuonna 2023 liittynyt NATOn jäseneksi. Ydinpelote on keskeinen osa puolustusliiton perustaa. Voimassa oleva ydinenergialakimme kieltää kuitenkin ydinaseiden tuonnin Suomeen. Näin ollen Jyväskylän kaupunki katsoo, ettei sen ole tarkoituksenmukaista liittyä kansainväliseen ydinaseiden vastaiseen kaupunkivetoomukseen.

Keskustelun aikana Ira Vainikainen (Vas.) esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Vainikainen perusteli esitystään mm. sillä, että vetoaminen ydinpelotteeseen antaa kuvan, että ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille voidaan hyväksyttävästi kohdistaa uhkailua ydinasein. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi. Vastaus etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2023 osalta

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan keskeneräisten valtuustoaloitteiden tilanteen. Vuoden 2023 lopussa oli käsittelemättä 5 valtuustoaloitetta, joista yhteen annettiin vastaus helmikuun kaupunginvaltuustossa. Kolmeen aloitteeseen on tarkoitus antaa vastaukset 18.3. olevassa valtuuston kokouksessa. Mikäli vastaukset hyväksytään, vuoden 2023 loppuun mennessä jätetyistä aloitteista on vastaamatta yksi koskien kyläkoulujen säilyttämistä. Lisäksi vuonna 2024 on jätetty 1 uusi valtuustoaloite.  
_________

Edesmenneen Terhi Pullin tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi nousee Martti Aukee (Kok.). Pullin tilalle hyvinvointitoimikuntaan nimettiin Raili Paavonen (Kok.). Muihin Terhi Pullin luottamustehtäviin valitaan uudet jäsenet 18.3. olevassa valtuustossa. Kaupunginhallitus nimesi esityslistan mukaisesti Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan Vesa Voutilaisen. Henna-Riikka Markkiolle (Kesk.) myönnettiin ero elinkeino- ja työllisyysjaoston varajäsenen tehtävästä ja tilalle valittiin Markku Lahti (Kesk.).

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819

Asiasanat: