Hyppää pääsisältöön

7.12.2023

Kuva
Ilmakuva Jyväskylän kaupungin keskustasta illalla.
Yrityspäättäjät arvioivat Jyväskylän kaupungin vahvuuksiksi liikenteellisen sijainnin, oppilaitosyhteistyön, elinkeinoyhtiön palvelut ja kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistämisen. Tulosten mukaan Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän imago on keskinkertainen. Taloustutkimuksen Kuntien imago 2023-tutkimuksessa Jyväskylä sai yleisarvosanaksi 7,36, joka on hieman alle koko maan keskiarvon (7,39). Kokonaisuudessaan Jyväskylän sijoitus vastasi viime vuotta.

Vuonna 2023 kyselyyn vastanneiden yleisarvosanan perusteella Jyväskylä on yli 50 000 asukkaan kaupunkien sijalla yhdeksän, sijoituksen ollen sama kuin vuonna 2022. Kunnan kokonaisvaikutelman yleisarvosana oli tyydyttävä 7,36 kaikkien kuntien keskiarvon ollessa 7,39. Parhaimmat arvosanat Jyväskylä sai liikenteellisestä sijainnista ja yhteyksistä (7,82), yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä (7,64), yhteistyön sujuvuudesta elinkeinoyhtiön kanssa (7,45) sekä kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistämisestä (7,32).

- Jyväskylässä on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tämä työ näkyy hyvänä tuloksena myös tutkimustuloksissa. Muiden tutkimustulosten lievä alavireisyys oli täysin odotettavissa, kun otetaan huomioon kaupungin säästötoimenpiteet ja talouden tasapainottamiseen liittyvä julkisuus. Kuntien talouden heikkeneminen ja mollivoittoisuus näkyy tutkimuksessa kuitenkin kautta linjan myös muilla mukana olleilla kaupungeilla, sanoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Vastaajat arvioivat asteikolla 4–10 kaikkiaan 15 imagotekijää, joita ovat kunnan yrittäjämyönteisyys, kaavoitus yritystoiminnan kannalta, työvoiman saatavuus, yhteistyön sujuvuus elinkeinoyhtiön kanssa, kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen, kunnan ja yritysten välinen yhteistyö, kunnan asioiden tiedottaminen yrityksille, kunnan markkinointi, kuntien välinen yhteistyö, yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö, innovaatioiden tukeminen, keskuksen kaupalliset palvelut, liikenteen sijainti ja yhteydet sekä kunnan virkamiesten tavoitettavuus. Uutena imagotekijänä tänä vuonna oli kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen.

- Keskitymme elinkeino- ja työllisyystoimialalla kaupungin elinvoiman kasvattamiseen, koska kaupungin ja alueen yritysten menestyminen kulkee hyvin pitkälle käsi kädessä. Toimialallemme on tulossa iso muutos vuonna 2025, kun toteutuva TE-palveluiden siirtyminen kuntaorganisaation hoidettavaksi tapahtuu. Kyseessä on suuri toiminnallinen ja organisatorinen muutos, johon täytyy panostaa riittävästi. Tutkimuksen tulokset kannustavat meitä ponnistelemaan kaupungin elinkeinoelämän ja yritysten olosuhteiden parantamisen eteen, jonka myötä uskon myös tulosten parantuvan jatkossa. Toimialaa uudistamalla pystymme vastaamaan yrityselämän tarpeisiin jatkossa entistä paremmin, sanoo Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyystoimiajajohtaja Ari Tolonen.

Kuntien imago -tutkimus kertoo, millaisia arvioita kunnat ja kaupungit saavat yrityksiltä ja yrityspäättäjiltä (yhteensä 2826 henkilöä). Tällä kertaa tutkimuksessa yrityspäättäjät arvioivat kuntia myös mielikuvan perusteella, vaikka heillä ei olisikaan toimintaa kyseisellä alueella. Mukana on Suomen 53 suurinta (yli 20 000 asukasta) kuntaa ja kaupunkia sekä niiden alueella toimivat elinkeinoyhtiöt. Kuntamäärää oli tarkastelussa kasvatettu viime vuodesta (+17). Haastattelut on toteutettu puhelininformoituna Internet-kyselynä, ja tiedonkeruuta on täydennetty Taloustutkimuksen internet-paneelissa. Tiedonkeruu on tehty 21.8–23.10.2023. 

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki 
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtaja Ari Tolonen, p. 040 556 7822

Asiasanat: