Hyppää pääsisältöön

8.11.2023

Kuva
Koira lapsen kanssa metsässä tunnekortteja tutkimassa. Kuva Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän Haukkamäen päiväkodissa on syksyn aikana ollut "työharjoittelussa” 8-vuotias Nellu-koira. Nellu on päiväkodilla työskentelevän vahaiskasvatuksen opettajan, sosiaalipedagogista koiratoimintaa opiskelevan Santra Kapasen työpari.

Santra ja Nellu ovat ohjanneet päiväkodilla kerran viikossa kerhoa, jossa lapsiryhmän normaalin toiminnan rinnalla lasten oppimista on edistetty sosiaalipedagogisten keinojen avulla. 

-Kerhossa tehdään pitkälti samoja asioita, mitä muutenkin varhaiskasvatuksen arjessa. Leikitään, harjoitellaan vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä paneudutaan tunnekasvatukseen.  Metsäretket sekä erilaiset liikunnalliset ja toiminnalliset hetket ovat myös tärkeitä menetelmiä koiran kanssa toimiessa, Santra Kapanen luettelee.  

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa keskeistä on, että tavoitteet toiminnalle asetetaan yhdessä osallistuvien lasten kanssa ja heidän tarpeiden mukaisesti. Koiran läsnäolo lisää motivaatiota liittyä ryhmään, mielihyvää sekä luottamusta ja läheisyyden kokemusta, iloa, uusia kokemuksia ja onnistumisia sekä osallisuutta. 

-Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan avulla käymme läpi muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja itsetunnon vahvistamista sekä erilaisia luovia menetelmiä. Tärkeää on käydä läpi myös, kuinka koiran kanssa touhutaan, miten koiraa saa koskea ja lähestyä sekä esimerkiksi, miten koira näyttää tunteitaan, Santra jatkaa. 

Kerran viikossa kokoontuneeseen kerhoon osallistui kerrallaan neljä, iältään 4 - 5 –vuotiasta lasta.  

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta 

-Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa käydään läpi tunne- ja vuorovaikutustaitoja, lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja itsetunnon vahvistamista sekä erilaisia luovia menetelmiä. Lisäksi lapsi saa kokemuksen osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, kertoo Santra Kapanen. 

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn, jossa jokainen osallistuva lapsi tulee kuulluksi ja hänen tarpeensa huomioidaan. Lapset pääsevät osaksi ryhmää, jonka tavoitteena on luoda tunne osallisuudesta ja me-hengestä. Koira itsessään ei myöskään tuomitse tai syrji, joten lapset saavat onnistumisen kokemuksia ja läsnäoloa. Koira peilaa lasten tunteita ja toimii siltana vuorovaikutukselle. 

-Esimerkiksi lapset, joilla on kielellisiä haasteita, saavat kokea hyväksytyksi tulemisen kokemuksen ilman että koira syrjii tai reagoi näihin haasteisiin. Lapsen oleminen omana itsenään riittää, sanoo Santra Kapanen.  

Hyvät ennakkovalmistelut mahdollistivat hyvän lopputuloksen 

Haukkamäen päiväkodilla noin tunnin kestävässä kerhossa toteutettu sosiaalipedagogisen toiminnan käynnistäminen ja onnistuminen edellytti hyviä ennakkovalmisteluja.  

Lasten huoltajien kanssa keskusteltiin Nellun tulosta ja kerhon toiminnasta hyvissä ajoin. Huoltajilta selvitettiin, pelkääkö joku lapsista koiria tai ovatko lapset allergisia koiralle.   

Ennen kerhon käynnistymistä lasten kanssa käytiin läpi yhteiset pelisäännöt koiran kanssa toimimisesta. Tunnusteltiin, miten lapset reagoivat ryhmätilaan tulevaan koiraan. Nellua katseltiin ensin hieman kauempaa, ennen kuin sai tulla moikkaamaan ja silittämään. Jokainen lapsi sai rauhassa tutustua koiraan.  

Ensimmäinen kerhokerta rauhoitettiin tutustumiselle ja pelisääntöjen miettimiseen. Lapset olivat hyvin innoissaan koirasta ja energiatason nousua oli havaittavissa jokaisessa.  

-Varauduin etukäteen lasten energiatasojen nousun ja mahdollisen yhteisen kielen puuttumisen haasteisiin. Pelisääntöjen sopimisessa ja tavoitteiden asettelussa hyödynnettiin tukikuvia. Luotin myös, että Nellu toimii siltana vuorovaikutukselle, kuvaa Santra Kapanen. 

Koirakerhon toiminnalle valikoitui iso lista tavoitteita:  

 • lasten minäkuvan vahvistaminen ja itsetuntemuksen lisääminen,  
 • lasten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen,  
 • lasten osallisuuden kokemuksen lisääminen, kuuluminen ryhmään ja kuulluksi tuleminen,  
 • tunnetaitojen harjoittelu ja omien sekä toisen tunnetilojen tunnistaminen, nimeäminen sekä pettymyksistä selviytyminen,  
 • onnistumisen kokemukset sekä  
 • kaikkien kivojen temppujen opettaminen Nellulle. 

-Pienen alkujännityksen jälkeen lapset ovat olleet todella innoissaan ja rohkeita ottamaan Nellun vastaan. Huoltajilta saadun palautteen perusteella Nellusta puhutaan iltaisin kotona ja maanantaita ja Nellun tapaamista odotetaan kovasti. Nellu komeilee myös useamassa lasten tekemissä piirustuksissa, kertoo Santra Kapanen.  

Nellu-koiran kanssa on käsitelty myös haastavia ja ikäviä teemoja.  

-Lapset ovat kuiskailleet Nellun korvaan sairauksista tai peloistaan. Nellu on myös innostanut hiljaisempia tai vetäytyvämpiä lapsia juttelemaan ja kertomaan omista asioista, Santra Kapanen jatkaa.  

Nellun kanssa puuhailu onnistui erityisen hyvin varhaiskasvatuksen liikunta- ja luontotoiminnassa. Hetket ovat olleet antoisia ja lapset heittäytyivät hienosti toimintaan joka kerta. Myös Nellu nautti liikuntatilanteista ja tasapainotti ryhmän tunnetiloja. 

-Liikunnalla on merkittävä vaikutus lapsen oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Esimerkiksi ryhmässä toimiminen, ohjeiden kuunteleminen, sinnikkyys, tahdonvoima, pettymysten sietäminen ja onnistumisen riemu lisääntyvät liikunnan avulla. Luonto ja liikunta rauhoittavat myös hermostoa ja lisäävät keskittymiskykyä, Santra Kapanen luettelee. 

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta istuu hyvin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaiseen toimintaan 

Sosiaalipedagogisen toiminnan tavoitteena on tukea lapsen osallisuutta, omaa toimijuutta, itsetunnon ja –tuntemuksen sekä minäkuvan vahvistamista. Toiminnalla on vahva kytkös varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien tavoitteisiin. Yhteisiä teemoja ovat muun muassa vuorovaikutus-, läsnäolo- ja tunnetaitojen oppiminen ja vahvistaminen.  

-Olennaista kasvatuksen näkökulmasta on, että lapsi voimaantuu, löytää omia vahvuuksiaan ja kykyjään sekä oppii käyttämään niitä ja oppii selviytymään elämän haasteista. Koira osana lapsen kasvun matkalla voi olla lapselle ensimmäinen ja ainut elävä olento, jolle osoittaa helliä tunteita ja kokea luottamusta. Eläimen läsnäolo vähentää ahdistusta ja tekee olon miellyttävämmäksi. Eläin voi myös vahvistaa myönteisiä tunnereaktioita ja auttaa stressinsäätelyssä, sekä antaa turvallisuuden tunnetta ja auttaa ottamaan kontaktia, Santra Kapanen kuvailee.  

Teksti: Minna Hakkarainen
Kuvat: Santra Kapanen

Nellu on avoin ja sydämet valloittava bokseriuros 

 • 8-vuotias  
 • Iloinen ja lapsirakas hassuttelija, joka rakastaa rapsutuksia ja palloja. 
 • Harrastaa Fh-erikoisjälkeä ja hakua sekä näyttelytoimintaa. 
 • Aloitti yhdessä Santran kanssa sosiaalipedagogisen koiratoiminnan SPKT-ohjaaja koulutuksen huhtikuussa 2023. 
 • Oli “työharjoittelussa” Haukkamäen päiväkodissa 10 viikon ajan. 
Kuva
Nellu-koira istuu raidallisen maton päällä. Kuva Jyväskylän kaupunki
Asiasanat: