Hyppää pääsisältöön

14.9.2023

Jyväskylän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että Hippos-hanketta koskevaa periaatepäätöstä tarkennetaan vaiheistamalla hankkeen toteutus. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa liikuntakeskus ja pysäköintilaitos, joille on jo saatu rahoitustarjoukset.

Mikäli Hippoksen vaiheistus hyväksytään, ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiittiyhtiö toteuttaa liikuntakeskuksen noin 70 miljoonan euron investoinnin sekä rakennuttaa pysäköintilaitoksen, jonka kustannusarvio on 17 miljoonaa. Liikuntakeskuksen osalta on valmius käynnistää rakentaminen helmikuussa 2024. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan kestävän 2 vuotta.  

Kaupungin osuus ensimmäisen vaiheen investoinnista on noin miljoona euroa. Lisäksi kaupunki maksaa ensimmäisessä vaiheessa vuosittaisen liikuntavuorosopimuksen kustannukset 3,8 miljoonaa euroa sekä miljoonalla eurolla liikuntatilojen irtaimistoa. 

Mikäli kaupunginvaltuusto vaiheistuksen hyväksyy, Hippoksen tonttiluovutukset kaupungilta Hippoksen kommandiittiyhtiölle voidaan aloittaa jo loppuvuoden aikana. Tämä helpottaa kaupungin pysymistä kuluvan vuoden talousarviossa. Tulevina vuosina tontinluovutukset tuovat kaupungin kassaan noin 10 miljoonaa euroa.  

Toisessa vaiheessa rakentuu Hippoksen osaamiskeskus. Vaiheistuksen mukaisesti osaamiskeskuksen rakentaminen alkaa kesällä 2024 valmistuen kesällä 2026.  

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan jäähallin kilpajäiden kunnostus ja osittainen laajennus keväällä 2025 sekä harjoitusjäiden rakentaminen vuodesta 2026 alkaen.   

Kaupungin rahoitusosuuteen ei esitetä muutoksia. Hippoksen 210 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista kaupungin osuus on valtuuston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti 23 miljoonaa euroa. Vaikeasta taloustilanteesta johtuen kaupungin pääomitusvelvoite painottuisi kuitenkin vasta vuoteen 2025.  

Vaiheistuksen taustalla kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoiden vaikea tilanne 

Lehto Group Oyj:n vetäydyttyä hankkeesta keväällä 2023 rakentamisen kilpailuttamista lähdettiin tarkastelemaan osissa. Rahoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin, että nykyisessä kiinteistö- ja rahoitusmarkkinatilanneessa rahoitusta on vaikea löytää kerralla koko hankkeelle.  

Rinnalla lähdettiinkin tutkimaan vaiheittaista toteutusta, jonka rahoitusneuvotteluissa on edetty siten, että ensimmäisen vaiheen rahoitusmalli on löydetty. Näin ollen Hippoksen kommandiittiyhtiöllä on valmius käynnistää vaiheen 1 toteutus alkuvuodesta 2024.  

Rakentuvat kiinteistöt ovat aluksi Hippoksen kommandiittiyhtiön omistuksessa, mutta osakassopimuksen mukaisesti ne myytäisiin rakentamisen jälkeen. Näin voitaisiin pääomittaa seuraavien vaiheiden toteuttamista edellisten valmistuttua. Mikäli myynnillä saavutettaisiin voittoa, voitto-osuudet vähentäisivät osaltaan myös kaupungin pääomitusosuutta. Kiinteistöjen valmistuttua ne tuottaisivat kaupungille kiinteistöveroa noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. 

Maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevassa esityslistamateriaalissa on arvioitu hankkeen työllisyysvaikutuksia. Suomessa vallitsee tällä hetkellä rakentamisen osalta taantuma, joka on lisännyt alan työttömyyttä. Hippos-hankkeen kokonaistyöllisyysvaikutukset olisivat arviolta noin 1900 henkilötyövuotta. Rakentamisen käynnistämisellä olisi siten positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen.  

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 18.9., valtuustoon asia voi edetä jo syyskuussa 

Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetään, että valtuuston aikaisempia päätöksiä hankkeen pääperiaatteista täsmennetään hankkeen toteutuksen käynnistämiseksi. Uudessa päätöksessä päivitetään vaiheistuksen aiheuttamia muutoksia hankkeelle rahoituksen ja rakentamisen vaiheistukseen, rakentamisen toteutusmalliin sekä aikatauluihin.  

Hankkeen toiminnallisuus, toteutuksen järjestys ja sopimusrakenne pysyvät kuitenkin samoina omistuspohjan, toteutuspohjan ja rahoituspohjan osalta. Hanke ei sisällä kiellettyä valtiontukea. 

Hippoksen toteutuksen aikataulu on aiemmin viivästynyt useista valituksista johtuen. Kaikki aiemmat valitukset ovat kuitenkin kaatuneet tai jätetty tutkimatta eikä korkein oikeus ole myöntänyt niihin jatkovalituslupaa. 

Kaupunginhallituksen päätöksestä Hipposta koskien tiedotetaan kokouksen jälkeen maanantaina 18.9. Mikäli hallitus hyväksyy hankkeen vaiheistuksen, valtuuston käsittely on mahdollista jo 25.9. olevassa kokouksessa. 

Kaupunginhallituksen esityslista


Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtaja Ari Tolonen, p. 040 556 7822

Elinkeinojohtaja Anne Sandelin, p. 040 581 9958

Hippos-hankkeen projektipäällikkö Ville Niskakangas, p. 040 487 2577

Asiasanat: