Hyppää pääsisältöön

17.8.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin eilen 16.8.2023 iltakoulussa Jyväskylän talousarvion ja erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuuden virkamiesvalmistelun vaihetta. Talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa, sillä koko kaupungin tasolla tulee löytää 40 miljoonan euron säästöt. Säästövelvoitteesta 2,3 miljoonaa euroa kohdentuu ensi vuonna kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Tasapainottamistavoitteen taustalla vaikuttaa mm. vuosina 2021–2022 kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi Jyväskylän kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina. Sote-menoista johtuvan valtionosuusleikkauksen lisäksi kaupungin taloudessa on jo useampia vuosia käyttötalouden alijäämää. Myös verotuksen rytmitys, inflaatio ja kuntien palkkaratkaisu ovat syitä talouden tasapainottamiseen.

Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 2,3 miljoonan euron säästöjä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin on varattu ensi vuonna 46 231 000 euroa. Nykytasoon nähden säästövelvoite kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on 2 300 000 euroa. Lautakunta kuuli, että virkamiesvalmistelussa säästöjä tullaan hakemaan sekä menoja leikkaamalla että lisäämällä palveluiden tuloja. Tasapainottamisen tavoite on noin 5 % kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tämän vuoden rahoitukseen nähden.

Iltakoulussa kuultiin, että talousarvion 30.8. julkaistavaa virkamiesesitystä lähdetään rakentamaan niin, että 2,3 miljoonan tavoitteesta menoleikkauksia olisi noin 1 650 000 euroa ja tulojen kasvutavoite noin 730 000 euroa. Säästöjä haetaan virkamiesvalmistelussa muun muassa kirjastoverkosta, kulttuuri- ja liikunta-avustuksista sekä yhteistyö-, ostopalvelu- ja vuokrasopimuksista. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelu- ja henkilöstörakenteesta lautakunnalle tullaan esittämään säästöjä.

Keväällä julkaistussa konsulttiselvityksessä esille nostettu Vaajakosken uimahalli Wellamon tai Tikkakosken jäähallin lakkautus ollaan kuitenkin virkamiesvalmistelussa tiputtamassa saadun palautteen perusteella pois keinovalikoimasta. Konsulttiselvityksen pohjalta tehdyssä kuntalaiskyselyssä näitä vastustettiin laajasti. Myöskään kyselyssä paljon palautetta saanutta uimarantojen ja luistelukenttien palvelutason leikkaamista ei olla tässä vaiheessa esittämässä.

Ensi vuoden tulokertymää virkamiesvalmistelussa on laskettu vahvistettavan muun muassa liikuntavuorojen hinnoitteluperiaatteita tarkastamalla ja maksujen korotuksilla, kansalaisopiston kurssimaksujen hinnankorotuksilla, kulttuuripalvelujen pääsymaksutuloja kasvattamalla sekä kirjastopalvelujen maksuja nostamalla.

Päätöksiä toimenpiteistä tehdään syksyn aikana

Lautakunnan iltakoulussa käyty keskustelu oli tulevaa virkamiesesitystä pohjustavaa. Lautakunnan käsittelyyn asia etenee syyskuun alussa. Siihen asti vaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tiiviisti virkamiesten ja päättäjien toimesta. Virkamiesvalmisteluna tehtävä talousarvioesitys julkaistaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistalla 30.8.2023. Lautakunta käsittelee asiaa ja tekee oman esityksensä kokouksessa 5.9.2023.

Kaupunginhallitus on antanut kesäkuussa ohjeen, että kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarvioesityksensä 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023.

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja tekee vuorostaan oman esityksensä talousarviosta, joka etenee kaupunginvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn 27.11.2023. Lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat tämän jälkeen vielä oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 5848987