Hyppää pääsisältöön

10.3.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Keskiviikkona 15.3. kokoontuva Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää muun muassa kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan avustuksista, liikuntapalvelujen uudesta hinnastosta sekä liikuntapalvelujen osallistavan budjetoinnin kokeilun kohteista.

Liikunta-avustuksia esitetään jaettavaksi 142 800 euroa

Liikunnan toiminta- ja kohdeavustuksiin on vuodelle 2023 jaettavana yhteensä 142 800 euroa, summa on sama kuin viime vuonna. Toiminta-avustushakemuksia jätettiin hakuaikana 116 ja niiden yhteenlaskettu summa on 346 604 euroa. Toiminta-avustusta esitetään jaettavaksi kaikille hakijoille yhteensä 132 300 euroa. Suurimmat esitetyt avustukset ovat 5500 euroa ja pienimmät 200 euroa. Kohdeavustushakemuksia jätettiin hakuaikana yhteensä 35 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu summa on 101 354 euroa. Kohdeavustuksiin vuodelle 2023 esitetään jaettavaksi 17 hakijalle yhteensä 10 500 euroa. Suurin esitetty avustus on 4000 euroa ja pienimmät 200 euroa. Esitykset lautakunnalle esityslistan liitteenä, linkki tiedotteen lopussa.

Vuoden 2023 esityksissä on pyritty tasapainottamaan lajien yhdenvertaisuutta myönnetyissä avustusmäärissä sekä tasapainottamaan avustuksia saman lajin eri seurojen välillä. Harrastajamääriltä suosituimmista lajeista esimerkiksi jalkapallossa ja voimistelussa myönnettyjä avustusmääriä on yhdenvertaistettu saman lajin eri seurojen välillä.

 

Kulttuuritoiminnan harkinnanvaraisia avustuksia esitetään jaettavaksi 140 500 euroa

 

Kulttuuritoiminnan harkinnanvaraisiin toiminta- ja kohdeavustuksiin on vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 140 500 euroa. Summa on 50 000 euroa suurempi kuin vuonna 2022, avustussumman korotus on kohdennettu tilakuluihin. Toiminta-avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 50 ja haettu summa on yhteensä 201 830 euroa. Avustuksia esitetään myönnettäväksi 40 hakijalle yhteensä 102 000 euroa. Suurin esitetty avustus on 20 000 euroa ja pienimmät 200 euroa. Kohdeavustushakemuksia saapui 65 ja haettu summa on yhteensä 178 909 euroa. Kohdeavustuksia esitetään myönnettäväksi 27 hakijalle yhteensä 38 500 euroa. Suurin esitetty avustus on 22 000 euroa ja pienimmät 150 euroa. Esitykset lautakunnalle esityslistan liitteenä, linkki tiedotteen lopussa.

 

Toiminta-avustusehdotukseen sisältyy ehdollinen avustusehdotus Yläkulttuuri ry:lle. Yhdistys on etsimässä uusia toimitiloja ja ehdotetun avustuksen määrä riippuu yhdistyksen tekemästä toimitilaratkaisusta.

 

Kansalaistoiminnan avustuksia esitetään jaettavaksi 51 400 euroa

Kansalaistoiminnan harkinnanvaraisiin toiminta- ja kohdeavustuksiin on vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 51 400 euroa. Summa on sama kuin edellisvuonna. Toiminta-avustuksia haki 60 toimijaa yhteensä 95 793 eurolla. Avustuksia esitetään myönnettäväksi 56 hakijalle yhteensä 46 400 euroa. Suurin avustus esityksessä on 1 700 euroa ja pienimmät 200 euroa. Kohdeavustuksia haki 14 toimijaa yhteensä 19 575 eurolla ja niitä esitetään myönnettäväksi 8 toimijalle yhteensä 5 000 euroa. Ehdotetut avustussummat ovat suuruudeltaan 200 - 1 000 euroa. Esitykset lautakunnalle esityslistan liitteenä, linkki tiedotteen lopussa.

 

 

Liikuntapalvelujen hinnastoon esitetään korotuksia ja uusia maksuja

Lautakunta saa käsiteltäväkseen liikuntapalvelujen uuden hinnaston. Hinnastoon on koottu kaupungin liikuntapaikkojen tilamaksut, kertamaksut, ohjatun toiminnan kurssimaksut, virkistyskalastusmaksut, virkistysalueiden käyttöön liittyvät maksut sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksut.

Hinnastoon esitetään myös uusia liikuntapaikkoja ja maksukategorioita. Vuorohintojen korotuksia esitetään etenkin uimahalleihin sekä luonnonurmi- ja tekonurmikentille, joiden ylläpitoon kohdistuvat suurimmat ulkoiset korotuspaineet muun muassa energiakustannusten noususta johtuen. Hinnantarkistusten taustalla on myös liikuntapalveluille vuoden 2023 talousarviossa asetettu yli 5,2 miljoonan euron tulotavoite.

Uimahallien tilojen hinnoitteluun on lisätty käyttäjäryhmä 2 (seurat, yhdistykset ja koulut). Uimahallien tilavarausten hintoja esitetään nostettavaksi. Kertakäyntien hintaa ei sen sijaan ole tarkoitus nostaa. Luonnonnurmi- sekä tekonurmikenttien hinnoittelun esitetään korotuksia. Hintoja esitetään korotettavaksi myös beach volley ja beach futis -kentillä sekä skeittihallissa.

Hinnoittelussa on otettu huomioon ns. erityisliikuntapaikat, kuten Harju ja uusi pesäpallostadion. Näissä liikuntapaikoissa hintatasoksi esitetään hieman korkeampaa kuin muilla ulkoliikuntapaikoilla.

Uusina tuotteena hinnastossa esitetään Trialhalli omana kohteenaan, Kuokkalan Graniitin jousiammuntakausikortit, muualta kuin uimahallista vuokrattavissa olevat saunatilat, liikuntapalveluiden hallintaan tulleet Killerin oheisharjoittelutilat sekä Laajavuoren mäkikeskuksen sekä kilparinteen hinnoittelumallit.

Tapahtumahinnoitteluun esitetään myös tarkennuksia ja erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin on hinnoiteltu tuntihinta. Tuntihinnoittelun periaatteet ovat yhtenäiset liikuntapaikkakohtaisesti eikä esimerkiksi kilpailun tasolla ole vaikutusta tuntihintaan. Muut kuin urheilutapahtumat on kuitenkin hinnoiteltu erikseen. Varasto- ja säilytystilojen hintoja esitetään nostettavaksi 5 %.

Hinnastoon esitetään lisättäväksi uutena tuotteena kuuden kuukauden (6 kk) seniorikortti. Tarkennuksia esitetään myös liikuntapaikkojen maksukäytänteisiin ja kohdennettujen maksuvälineiden käyttöön.

Jos lautakunta hyväksyy uuden hinnaston, se on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain 1.4. alkaen. Tapahtumien, kilpailujen, otteluiden ja leirien taksamuutokset on tarkoitus rytmittää astumaan voimaan 1.4. alkaen siten, että jo myönnetyt vuorot laskutetaan nyt voimassa olevan hinnaston mukaan ja uudet päätökset laskutetaan uusilla hinnoilla. Vakiovuorojen osalta uudet taksat astuvat voimaan seuraavan toimintakauden alkaessa.

Esitys liikuntapalvelujen osallistuvan budjetoinnin toteutuksista vuodelle 2023

Osallistuvan budjetoinnin kokeilulle on varattu liikuntapalveluissa tälle vuodelle 100 000 euron määräraha urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin. Kuntalaiset saivat tammikuussa antaa ehdotuksia rahan käytöstä. Ehdotuksia tuli 381 ja liikuntapalvelut on käynyt ne läpi annettujen kriteerien pohjalta. Nyt lautakunnalle esitetään 10 vuonna 2023 toteutettavan pieninvestoinnin lista sekä kaksi uutta pysyvää toimintamallia. Näistä suurimmat vaativat vielä suunnittelu- ja selvitystyötä ennen toteutusta ja mikäli suunnittelun edetessä nousee esiin esteitä toimenpiteen toteuttamiselle, toimenpidelistaukseen saatetaan joutua tekemään vielä karsintaa. Kymmenen ehdotettua toimenpidettä ovat:

1. Kehonpainoharjoitteluun soveltuva välinekokonaisuus Köhniön uimarannalle, Kotalammen liikuntapuistoon tai Kahakadun kentälle
2. Korpilahden kuntosalilaitteiden uudistaminen
3. Jalkapallomaalien uusiminen ja eri kokoisten maalien lisääminen Palokan liikuntapuistoon, maalien liikuteltavuus, pienpeli- ja pihapelimahdollisuuksien monipuolistaminen
4. Monitoimitalon kuntosalilaitteiden uudistaminen
5. Juoksumattojen hankkiminen Hipposhalliin ja Kuokkalan Graniittiin
6. Kuohu–Vesanka -alueen latupohjien tarkastelu ja pienimuotoset kunnostustyöt
7. Pönttövuoren kentän valaistuksen uudistaminen
8. Luistelutukien hankinta Tikkakosken jäähallille, luistelutukia hankitaan alueellinen tasapuolisuus huomioiden myös harjoitusjäähallille Hippokselle sekä Viitaniemen, Palokan ja Vaajakosken tekojäille
9. Käsikolien hankkiminen lumen auraamiseen luisteluradoille, joissa ei ole kaukaloita.
10. Tikkalan urheilukentän jääkiekkomaalien verkkojen uusiminen

Lisäksi kaksi ideaa esitetään huomioitavaksi jatkossa yleisesti liikuntaolosuhteita kehitettäessä. Toinen näistä on runkolukittavat pyörätelineet tai muut pyörien turvalliseen säilytykseen liittyvät ratkaisut, jotka sisällytettäisiin jatkossa uusiin liikuntapaikkainvestointeihin aina kun mahdollista. Toinen toteutukseen etenevä idea on helppojen puisto- ja peltolatujen reittitietojen saaminen näkyville ja päivitettäviksi kaupungin uuteen latuinfoon.

Kokeilun kautta saatuja ehdotuksia pidettiin kauttaaltaan asiallisesti perusteltuina, huolella laadittuina ja ajankohtaisina kehittämisideoina liikuntapaikkojen ja olosuhteiden kehittämiseen. Ehdotukset sijoittuvat melko tasaisesti eri puolille kaupunkia ja liittyvät monipuolisesti erilaisiin liikuntapaikkatyyppeihin. Koska suuri osa ideoista liittyy liikuntapalvelujen investointiohjelman kohteisiin tai käyttötaloudesta rahoitettavaan liikuntapaikkojen ylläpitoon, kerättyjä ideoita voidaan hyödyntää tulevina vuosina myös osana normaalin budjetin mukaista liikuntaolosuhteiden kehittämistä ja palveluverkon tarkastelua.

Esimerkkejä ideoissa mainituista liikuntapaikoista ja -olosuhteista ovat ulkokuntosalit, kuntoportaat, frisbeegolfradat, pallokentät ja niiden kehittäminen, talvikävelyreitit, pump track -radat, latuverkoston kehittäminen, retkeilypalvelut ja uimarannat. Alueina mainittiin muun muassa Laajavuoren alueen, Korpilahden lähiliikuntaolosuhteiden, Pohjanlammen lähiliikuntapaikan, Halssilan liikuntapuiston, Touruvuoren reitistön, Tuomiojärven uimarannan tai Vaajakosken liikuntapuiston kehittämiseen liittyvät ideat.

Kehittämisideoista julkaistaan vielä kevään aikana erillinen koontiraportti liikuntapalvelujen verkkosivuille ja muiden kaupungin yksiköiden toimintaan ja palveluihin liittyvät kehittämisideat jaetaan eteenpäin muille kaupungin yksiköille tarkasteltavaksi.
 

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslistalla on myös toiminta- ja talousraportti sekä vuosikokousedustajien nimeämisiä. Tässä suora linkki kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.


Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 16.3. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 23.3.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

 

Lisätietoja:

  • toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, [email protected], Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelevä viranhaltija