Hyppää pääsisältöön

9.3.2023

Kuva
Piirroskuva puukorttelista. Kuva Pekka Lassila
Materiaalivalinnoilla ja rakentamistavoilla voi pienentää rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälkeä. Vaajakoskelle Haapaniemeen on suunnitteilla pientaloalue, jonka talojen kaavamääräyksissä ja rakentamistapasuosituksissa korostuu ekologisuus. Haapaniemen puukorttelit on Jyväskylän kaupungin Ilmastoviisas kaavoitus -projektin pilottikohde.

Vaajakoskella sijaitseva Haapaniemen puukorttelit on pilottikohde, jonne on tekeillä ilmastoystävällisempi asemakaava. Alueelle on suunnitteilla 30 omakotitalon puukortteli, jossa rakennukset ovat puurakenteisia ja puuverhoiltuja. Pihoista halutaan monilajisia ja kerroksellisia.

- Haapaniemeen syntyy moderni ekotaloalue, jolla on perinteiseen rakentamiseen verrattuna pienempi hiilijalanjälki, kuvailee alueen suunnittelusta vastaava kaavoitusarkkitehti Pekka Lassila.

Kaavamääräysten lisäksi rakentamista ohjataan rakentamistapasuosituksilla. Lassilan mukaan yksi tapa vaikuttaa rakentamisen päästöihin on valita pilariperustus silloin, kun se on mahdollista. Pilariperustukseen tarvitaan vähemmän betonia kuin maanvaraisiin perustuksiin. Lisäksi rakentamisessa voidaan säilyttää enemmän alkuperäistä maapohjaa ja kasvillisuutta.

- Toivottavaa on myös, ettei perinteistä nurmikkoa kylvettäisi paljoa, jolloin alue olisi metsämäisempi ja ”ruohonleikkurivapaampi”.

- Samoin pihojen parkkialueiden tulee olla mahdollisimman lähellä katua, jolloin laatoitettavaa tai hiekoitettua aluetta on mahdollisimman vähän.

Alueelle suositellaan kaksikerroksisten talojen rakentamista silloin, kun se on kaavateknisesti mahdollista. Kahteen kerrokseen rakennettaessa pohja-ala pienenee ja lämmitettävää lattia- ja kattopinta-alaa on vähemmän.

Osa tonteista on tarkoitettu yksikerroksisille taloille, jolloin mahdollistetaan kaksikerroksisten talojen toisen kerroksen näkymät järven suuntaan.

- Tonttien ja talojen sijoittelu pääsääntöisesti etelä-lounas-suuntaisesti mahdollistaa aurinkokeräimien tehokkaan käytön, Lassila mainitsee.

Kuva
Piirrokuva talosta. Kuva Pekka Lassila

Pilottikohteen opeille tulee käyttöä

Rakentamisen ja asumisen ilmastovaikutukset ovat huomattavat, mutta päästöjen laskeminen ja erilaisten ratkaisujen vertaileminen on vielä haastavaa. Uusia työkaluja kuitenkin kehitetään ja kokeillaan jatkuvasti.

Jyväskylän kaupungin Ilmastoviisas kaavoitus -projektin tavoitteena on ollut prosessimaisesti kartoittaa Haapaniemen alueen asemakaavamuutoksen ilmastovaikutuksia sekä laskea rakentamisen aikaisia ja arvioida käytönaikaisia päästöjä.

Harjoittelija Ella Tammiston mukaan erilaisilla vaihtoehtoskenaarioilla tarkasteltiin tarkemmin kerrosluvun, perustamistavan, piharakentamisen, rakennusmateriaalien ja sijainnin merkitystä päästöille.

- Skenaariotyöskentelyn pohjalta kaavamääräyksiä tarkennettiin sekä annettiin suunnittelusuositukset. Rakentamistapasuosituksilla voidaan lisätä tulevien asukkaiden tietoisuutta omien ratkaisujen vaikutuksista ilmastoon.

Tammiston mukaan ilmastotyöskentely on ollut tärkeä oppimisprosessi. Oppeja on mahdollista hyödyntää jatkossa myös muiden alueiden kaavamääräyksissä ja suunnittelussa.

Rakentamiseen vaikuttavat tulevaisuudessa monet tekijät. Jatkossa muun muassa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä. Vähähiilisyydelle tullaan asettamaan raja-arvot todennäköisesti vuoteen 2025 mennessä.

Luontopolkuja, päiväkotikoulu ja hyvät linkkiyhteydet

Haapaniemen puukortteleista rakentuu ekologinen asuinalue, jonka luonnonläheisyydessä on viihtyisä asua.

- Talot sijoittuvat tonteille siten, että osasta aukeaa maisema Päijänteen suuntaan, Pekka Lassila sanoo.

Maankäyttöinsinööri Essi Jokinen lisää, että alueella on hyvät ulkoilumahdollisuudet ja luontopolut. Alueen läheisyydessä on oma päiväkotikoulu sekä toimivat joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen väylät. Jyväskylän keskustaan matkaa tulee noin 10 kilometriä.

Puukorttelien asemakaavaluonnos oli nähtävillä loppuvuodesta 2022. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee ehdotusvaiheen suunnitteluratkaisua 14.3.2023.

- Tavoitteena on, että asemakaavamuutos olisi lainvoimainen elokuussa. Tonttien hakuaika ajoittunee syyskuulle, jolloin rakentaminen voisi alkaa jo kesällä 2024, sanoo maankäyttöinsinööri Saara Vasama.

Tutustu Haapaniemen puukorttelien suunnitteluun


Teksti: Pia Tervoja

Asiasanat: