Hyppää pääsisältöön

10.5.2022

Kuva
Mies ja nainen seivovat oman kotinsa keittiössä
Vaajakosken Haapaniemessä asuvan Tuire Sainion perheen tontilla ei enää lautakasoja kannella eikä naulapyssyn suhahduksia kuulu. Rakennustyömaasta on kehkeytynyt kaunis koti luonnonläheisine pihoineen. Uusi koti valmistui parahiksi ennen pandemiaa.

Uusi koti suunniteltiin tarkasti Sainion perheen tarpeisiin.


Tuire Sainion perhe halusi rakentaa uuden kodin, koska tilaa tarvittiin lisää ja uusi koti vastaisi muutenkin paremmin heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Mieleinen tontti löytyi Vaajakosken Haapaniemestä läheltä Sainion lapsuudenkotia.

Rakennusvalvonnasta apua projektin etenemiseen

Rakennusvaihe sujui mukavasti, ja perhe seurasi sen etenemistä hyvin tarkasti. Ennen projektiin ryhtymistä perhe hyödynsi Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan ennakko-ohjauspalvelua. Sainio koki sen hyvin tarpeelliseksi, mutta vinkkaa, että suurimman hyödyn ohjauksesta saa, jos omat suunnitelmat ovat alkaneet jo hahmottua.

- Me kävimme ennakko-ohjauksessa ehkä hiukan liian aikaisessa vaiheessa. Saimme oikein hyviä neuvoja, mutta ohjaukseen kannattaa mennä erityisesti siinä vaiheessa, kun luvan hakuvaihe on jo lähellä, mainitsee Sainio.

Rakennusluvan hakuvaihe on jäänyt Sainion mieleen vaativana, mutta kokonaisuudessaan Sainio pitää asiointia rakennustarkastajien kanssa sujuvana ja joustavana.

- Esimerkiksi muutto- ja lopputarkastukset pidetään yleensä erikseen, mutta koska talomme oli jo muuttotarkastusta tehdessä valmis, lopputarkastus voitiin pitää joustavasti samalla kertaa, Sainio kiittelee.

Pääsuunnittelija mukaan ennakko-ohjaukseen

Arkkitehti Anna-Maija Tuunanen on huomannut, että monelle pientalon rakentajalle ennakko-ohjauksella on suuri merkitys.

- Oman kodin rakentaminen on monelle ainutkertainen tapahtuma ja vaatii paljon pohdintaa. Ennakko-ohjauksessa pystymme antamaan rakentajille suuntaviivoja ja auttamaan lupa-asioissa, kertoo Tuunanen.

Tuunanen on antanut ennakko-ohjausta kesästä 2021 lähtien ja toimii myös lupa-arkkitehtina.

Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on auttaa siinä, että suunnitelmat ovat asemakaavamääräysten mukaisia ja noudattavat asuntosuunnittelua koskevia rakennusmääräyksiä. On hyvä myös tarkastella, miten rakennukset sijoittuvat tontille, huomioivat ilmansuunnat, maaston muodot tai ympäröivän rakentamisen. Ohjaukseen varataan tunnin verran aikaa, ja tapaamisessa tulee olla mukana hankkeeseen ryhtyvän lisäksi myös pää- tai rakennussuunnittelija. Ohjauksessa käydään läpi alustavat rakennussuunnitelmat ja tontin kaavamääräykset sekä lupahakemuksen liitteeksi vaadittavat muut suunnitelmat ja asiakirjat.

- Kun tulet ennakko-ohjaukseen, ota mukaasi asemapiirros, pohjapiirustukset, julkisivut ja leikkaus. Tässä vaiheessa suunnitelmat voivat olla vielä luonnosmaisia.

Kuva
Nainen seisoo ja viittoo rakennuksen edessä

Rakentajille suunnattua ennakko-ohjausta saa Rakentajantalosta Hannikaisenkadulta.


Teksti ja kuvat: Päivi Pelkonen