Hyppää pääsisältöön

23.2.2022

Kuva
Nainen kädet puuskassa. Kuva Petteri Kivimäki

Laajennettu oppivelvollisuus tuli voimaan 1.8.2020 koskien vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneitä. Tavoitteena on turvata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen  tutkinto). Opintojen maksuttomuus turvataan sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä vastuu nuoresta jakaantuu. Aina on olemassa taho, joka koppaa hänet. Peruskoulun päättävästä nuoresta huolehtii elokuun lopulle saakka yläkoulun oma opinto-ohjaaja. Opiskelunsa aloittavasta nuoresta huolehtii oppilaitoksen toimijat. Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai opinnot keskeytyvät, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy asuinkunnalle – Jyväskylässä Ohjaamoon, oppivelvollisuutta koordinoivalle opinto-ohjaajalle.

Oppivelvollisen tukeminen on yhteistyötä – pääosassa on aina nuori itse.

Ohjaamossa nuoren jatkosuunnitelmaa tarkennetaan yhteistyössä nuoren ja huoltajien kanssa. Osa nuorista jatkaa uuteen kouluun, osan prosessit ovat pitkiä ja haasteellisia. Joillekin oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräaikaisesti voi olla tarpeen, esimerkiksi haasteellisen elämäntilanteen tai sairauden vuoksi. Nuorelle tuettu ohjausjakso on uusi mahdollisuus oman tilanteen selkiinnyttämiseen, voimavarojen vahvistamiseen ja kuntoutumiseen.

Vanhempien vastuuta ja asiantuntijuutta kunnioitetaan. Ei ole parempaa näkyä kuin se, että vanhemmat nousevat yhdessä nuoren kanssa Ohjaamon portaita – valmiina toimimaan nuoren parhaaksi. Nuoren ohjauksessa yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti, tilanteita ennakoiden. Nuorten talon  asiantuntijat ovat ohjauksessa mukana, lisäksi hyödynnetään muun muassa Nuorten taidetyöpajan matalankynnyksen pajaryhmiä.

Yhteiskunnallista vastuuta oppivelvollisesta kantaa jokainen, joka hänet kohtaa ja jonka kanssa toimii ja työskentelee. Nuoruuden muistijäljet kantavat pitkään. Oppivelvollisuuden laajentumisen yksi tavoite onkin rakentaa yhdessä yhteiskunnassa kiinni olevia ja hyvinvoivia aikuisia.

Teija Hankilanoja-Lesonen
Koordinoiva opinto-ohjaaja
Nuorten talo, Ohjaamo

Asiasanat: